Kursplan för Renässanspolyfoni 2

Renaissance Polyphony 2

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU044
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Musikvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-11-16
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen vid institutionen för musikvetenskap
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet:

  Renässanspolyfoni 1 eller motsvarande

 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:

kunna komponera två-, tre-, och fyrstämmiga kontrapunktiska stycken i olika 1500-talsstilar,

ha en god repertoarkännedom om 1500-talets vokalpolyfoni

Innehåll

Fortsättningskurs i kontrapunkt i olika 1500-talsstilar

Undervisning

Undervisningen är webbaserad. Viss personlig handledning kan ges. Kursen kan läsas helt på distans. Kurslitteratur är Peter Schuberts 'Modal Counterpoint, Renaissance Style' 2a utg (OUP, 2008).

Examination

I denna kurs tillämpas löpande examination i form av inlämningsuppgifter och övningar.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Schubert, Peter Modal counterpoint, Renaissance style

  2nd ed.: New York: Oxford University Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk