Kursplan för Political Ecology

Political Ecology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KA404
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturantropologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 29, 2011
 • Behörighet: Kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2015

Reading list

 • Goldman, Mara; Nadasdy, Paul; Turner, Matthew D. Knowing Nature : conversations at the intersection of political ecology and science studies

  Chicago: University of Chicago Press, 2011.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nuttall, Mark Protecting the Arctic : indigenous peoples and cultural survival.

  Amsterdam: Harwood Academic, cop. 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Robbins, Paul Political ecology : a critical introduction

  2. ed.: Chichester, West Sussex: J. Wiley & Sons, cop. 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Peluso, NancyLee; Watts, Michael Violent environments.

  Ithaca: Cornell University Press,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wenzel, George Animal rights, human rights : ecology, economy and ideology in the Canadian Arctic

  London: Belhaven, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk