Kursplan för Anthropology in Practice

Anthropology in Practice

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KA407
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturantropologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-12-17
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2010-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 44, 2010
 • Behörighet: Kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2020

Artiklar meddelas av undervisande lärare.

 • Crewe, Emma; Axelby, Richard Anthropology and development : culture, morality and politics in a globalised world

  Cambridge: Cambridge University Press, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hagberg, Sten; Widmark, Charlotta Ethnographic practice and public aid : methods and meanings in development cooperation

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis :b Uppsala universitetsbibliotek [distributör], 2009

  [Available in Studentportalen]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nolan, Riall W. Using anthropology in the world : a guide to becoming an anthropologist practitioner

  New York, NY: Routledge, 2017.

  [Available electronically via the Uppsala University Library]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pink, Sarah; Fors, Vaike; O'Dell, Tom Theoretical scholarship and applied practice

  New York: Berghahn Books, 2017

  Här finns en länk till utgåvan från 2019: https://www.bokus.com/bok/9781789205282/theoretical-scholarship-and-applied-practice/

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan