Kursplan för Ethnography and Multiculturalism

Ethnography and Multiculturalism

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KA406
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Etnologi A1N, Kulturantropologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-12-17
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2010-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 44, 2010
 • Behörighet: Kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 10, 2018

 • Hage, Ghassan Is racism an environmental threat?

  Cambridge: Polity, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Konde, Patrick Ra(ce)ising Questions About School: Analyzing social structures in a Swedish High School

  Institutionen för kulturantropologi och etnologi, 2017

  Studentuppsats, masterexamen

  Obligatorisk

 • Mack, Jennifer The construction of equality : Syriac immigration and the Swedish city

  Minneapolis: University of Minnesota Press, 2017.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan