Kursplan för Etnografi och kulturell mångfald

Ethnography and Multiculturalism

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KA406
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Etnologi A1N, Kulturantropologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-12-17
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2010-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 44, 2010
 • Behörighet: Kandidatexamen
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Uppgift om kurslitteratur saknas. Tag kontakt med ansvarig institution för mer information.

Versioner av litteraturlistan