Kursplan för Grafisk programmering i LabVIEW

Graphical Programming in LabVIEW

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE689
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-08-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 28, 2012
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Beräkningsvetenskap I (eller annan grundkurs i imperativ programmering) och Elektronik/Mätteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • utveckla, implementera och felsöka applikationer med ett applikationsorienterat grafiskt användargränssnitt i LabVIEW, givet en specifikation,

 • använda LabVIEW för att konfigurera och kommunicera med datainsamlingskort och externa instrument,

 • utnyttja LabVIEW:s dataflödesmodell för programexekevering, inherenta parallellism och eventhantering för utveckling av effektiva välstrukturerade applikationer,

 • utföra beräkningar i LabVIEW med hjälp av såväl grafiska noder som textbaserade formelhanterare och motivera vilken variant som är att föredra i en given situation.

Innehåll

Grundläggande principer i LabVIEW. Kontroller, indikatorer och beräkningsfunktioner. Programstrukturer och datatyper, Sub VI:s, parallella processer och events. Kommunikation med DAQ-kort och externa instrument.

Undervisning

Föreläsningar, inlämingsuppgifter och seminarier.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE672, Mät- och styrsystem, eller 1TE650, Elektriska system.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Essick, John Hands-On Introduction to LabVIEW for Scientists and Engineers

  Oxford University Press, 2009

  Obligatorisk