Kursplan för Isländska 1

Icelandic 1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS092
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-09-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-03 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Mål

Kursen syftar till att ge en orientering om isländskans förhållande till övriga nordiska språk, särskilt svenska. Den ska ge grundläggande kunskaper i isländskans fonetik och grammatik och någon kännedom om ordbildningsläran.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

- läsa normala prosatexter på isländska med hjälp av ordböcker och andra hjälpmedel

- redogöra för modernt isländskt uttal och viktiga ljudförändringar (avljud, omljud, brytning) så att hon/han hittar i ordböcker

- analysera viktiga syntaxdelar i texten (predikat, subjekt, objekt)

- redogöra för kasusstyrning i isländskan och känna igen regelbundna kasus i texterna.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och övningar. Vissa moment kan vara obligatoriska.

Examination

Skriftligt eller muntligt prov vid kursens slut.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Texter

Ca 50 s.

Läroböcker

 • Anna Helga Hannesdóttir, Hæ hæ : nybörjarisländska för svenskar och andra skandinaver

  [Göteborg]: A. H. Hannesdóttir, [1992]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Baldur Jónsson, Isländska språket

  Ingår i:

  Nordens språk

  Oslo: Novus forl., 1997

  (1997) s. 161-176

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jansson, Håkan Purism på glid? [Elektronisk resurs] : studier i nutida isländskt ordbruk

  Göteborg: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2015

  http://hdl.handle.net/2077/37846

  Läses enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jónsson, Baldur Isländsk ordbildning på inhemsk grund

  Ingår i:

  Språk i Norden : årsskrift for språknemndene i Norden

  (1985) nr. 4 s. 5-12

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svensson, Anders Isländskan tappar taget om sagorna

  Ingår i:

  Språktidningen : tidningen som bevakar och bejakar språket

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Óskarsson, Veturliði Isländsk grammatik för universitetsstudenter

  Institutionen för nordiska språk,

  Obligatorisk

 • Óskarsson, Veturliði Är isländsk språkvård på rätt väg?.

  Ingår i:

  Scripta Islandica : Isländska sällskapets årsbok

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ordböcker

 • Jansson, Sven B. F. Norstedts isländsk-svenska ordbok : [52.000 ord och fraser]

  7., oförändr. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mörður Árnason, Halldóra Jónsdóttir, Íslensk orðabók.

  3. útg., aukin og endurbætt. 2. prentun með nokkrum leiðréttingum: Reykjavik: Edda, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Holm, Gösta; Adhalsteinn Davidhsson, Norstedts svensk-isländska ordbok : [76.000 ord och fraser

  4., oförändr. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • www.islex.se

  islex.se,

  Isländsk-svensk

Versioner av litteraturlistan