Kursplan för Sökandet efter intelligent liv i rymden

Searching for Extraterrestrial Intelligence

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA217
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-10-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • redogöra för skillnaderna mellan uforelaterad pseudovetenskap och det naturvetenskapliga sökandet efter intelligent liv i universum
 • göra beräkningra med Drakes ekvation
 • redogöra för Fermis paradox och dess tänkbara lösningar
 • redogöra för Kardashev-skalan samt potentiella kännetecken på civilisationer i olika utvecklingsstadier längs denna
 • redogöra för såväl befintliga som potentiella strategier för att söka efter och kommunicera med utomjordiska civilisationer
 • beskriva olika tänkbara metoder för interstellära resor och galaktisk kolonisering

Innehåll

Pseudovetenskaplig ufoforskning kontra det naturvetenskapliga sökande efter intelligent liv i universum, historiken kring the Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI), Drakes ekvation, Fermis paradox samt dess tänkbara lösningar, Kardashev-skalan, strategier för att identifiera utomjordiska civilisationer, strategier för att utforma och sända budskap till utomjordiska civilisationer, förutsättningar för interstellära resor och galaktisk kolonisering.

Undervisning

Föreläsningar.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut. Under kursen ges inlämningsuppgifter som ger möjlighet till bonuspoäng vid sluttentamen och ordinarie omtentamina.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Davies, P. C. W. The eerie silence : renewing our search for alien intelligence

  1. U.S. ed.: Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Webb, Stephen If the universe is teeming with aliens ... where is everybody? : fifty solutions to the Fermi paradox and the problem of extraterrestrial life

  New York: Copernicus Books, cop. 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk