Kursplan för Transnationella utbildningsstrategier

Transnational Educational Strategies

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK111
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-12-14
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-03-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2015
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap. Den kan också ges som fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska få en mångvetenskaplig förståelse av utbildningsstrategier som överskrider nationella gränser.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • beskriva huvuddragen i den högre utbildningens och forskningens internationalisering i ett globalt, europeiskt och svenskt perspektiv
 • ur ett historiskt perspektiv analysera förhållandet mellan regionalisering, nationalisering, internationalisering, globalisering och transnationalisering av utbildning
 • redogöra för och analysera betydelsen av och förutsättningarna för sociala gruppers transnationella utbildningsstrategier
 • beskriva och analysera hur organiseringen av internationaliseringen av utbildning och forskning påverkar desamma

Innehåll

Kursen behandlar transnationella utbildningsstrategier i ett mångvetenskapligt, historiskt och komparativt perspektiv.

Följande områden tas upp i kursen:

 • huvuddragen i den högre utbildningens och forskningens internationalisering
 • processer av regionalisering, nationalisering, internationalisering, globalisering och transnationalisering inom utbildningsområdet
 • sociala gruppers transnationella utbildningsstartegier
 • organisationen av internationalisering av högre utbildning

Undervisning

Kursen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig uppgift. Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftliga redovisningar.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Brooks, Rachel; Waters, Johanna. Student mobilities, migration and the internationalization of higher education

  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Börjesson, Mikael; Broady, Donald The Social Profile of Swedish Law Students. National Divisions and Transnational Educational Strategies

  Ingår i:

  Retfærd : nordisk juridisk tidsskrift

  vol. 29 (2006) nr. 3/114 s. 80-107

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Chen, Tse-Mei; Barnett, George A. Research on International Student Flows from a Macro Perspective : A network analysis of 1985, 1989 and 1995.

  Ingår i:

  Higher Education

  vol. 39 (2000) nr. 4 s. 435-453

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Findlay, Allan M. An Assessment of Supply and Demand-side Theorization of International Student Mobility

  Ingår i:

  International migration.

  vol. 49 (2011) nr. 2 s. 162-190

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Healey, Nigel M. "Is Higher Education in Really 'Internationalising'?"

  Ingår i:

  Higher Education

  vol. 55 (Mar. 2008) nr. 3 s. 333-355

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Marginson, Simon Dynamics of national and global competition in higher education

  Ingår i:

  Higher Education

  (2006) nr. 52 s. 1–39

  40 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sassen, Saskia Sociology of globalization

  New York: W.W. Norton, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wedlin, Linda "Going global: Rankings as rhetorical devices to construct an international field of management education"

  Ingår i:

  Management learning : the international journal for managerial and organizational learning and development

  vol. April 2011 nr. 42 s. 199-218, first published on January 10, 2011 doi:10.1177/1350507610389683

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Americanization and UK higher education : Towards a history of transatlantic influence on policy and practice Smith, David; Baston, Lewis; Bocock, Jean; Scott, Peter

  Ingår i:

  Journal of education policy

  vol. 17 (2002) nr. 4 s. 443-461

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Teichler, U The changing debate on internationalization of higher education

  Ingår i:

  Higher Education

  vol. 48 (2004) nr. 1 s. 5-26

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Weenink, Don Cosmopolitanism as a Form of Capital : Parents Preparing their Children for a Globalizing World

  Ingår i:

  Sociology.

  vol. 42 (2008) nr. 6 s. 1089-1106

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brown, Phillip; Lauder, Hugh "Globalisation, knowledge and the myth of the magnet economy"

  Ingår i:

  Globalisation, societies and education.

  vol. 4:1 (2006) s. 25-57. To link to this article: DOI: 10.1080/14767720600555046

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Robertson, Susan L.; Bonal, Xavier; Dale, Roger GATS and the Education Service Industry : The Politics of Scale and Global Reterritorialization

  Ingår i:

  Comparative education review.

  vol. 46 (2002) nr. 4 s. 472-495

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • MacHardy, Karin J. Cultural capital, family strategies and noble identity in early modern Habsburg Austria 1579-1620

  Ingår i:

  Past & present

  (1999) nr. 163 s. 36-75

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Spring, Joel H. Globalization of education : an introduction

  New York, NY: Routledge, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan