Kursplan för Samtida transformationer av utbildningssystem

Current Transformations of Educational Systems

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE118
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningsvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-03-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2015
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi och Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning utbildningssociologi. Den kan också ges som fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

 • redogöra för framväxten av nya styrningsmodeller och analysera hur dessa förändrat samtida utbildningssystem
 • jämföra utbildningssystemens transformationer i olika länder och analysera likheter och skillnader avseende struktur, organisering och användning
 • analysera hur utbildningens omorganisering såsom marknadisering, privatisering och internationalisering förändrat villkoren för institutioner, professioner och sociala grupper
 • genomföra kortare muntliga presentationer

Innehåll

Kursen behandlar samtida transformationer av utbildningssystem i olika länder. Det är särskilt framväxten av nya styrmodeller och utbildningens marknadisering, privatisering och internationalisering som står i fokus och hur detta förändrat villkoren för utbildningsinstitutioner, professioner och sociala grupper.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Abbott, Andrew Delano. The system of professions : an essay on the division of expert labor

  Enskede: TPB, 2008

  pp. 1-113

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Aspers, Patrik Markets

  2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ball, Stephen Privatising education policy, privatising educational research

  Ingår i:

  Journal of education policy

  vol. 24 (2009) nr. 1 s. 83-99

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Evetts, J. Introduction: Trust and Professionalism: Challenges and occupational changes

  Ingår i:

  Current sociology

  vol. 54 (2006a) s. 515-531

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fligstein, Neil; Dauter, Luke The Sociology of Market

  Ingår i:

  Annual review of sociology.

  (2007) nr. 33 s. 105-128

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gewirtz, Sharon The managerial school : post-welfarism and social justice in education

  London: Routledge, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goyette, Kimberly A.; Lareau, Annette Choosing homes, choosing schools

  New York, New York: Russell Sage Foundation, [2014]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lubienski, Christopher; Gulosino, Charisse; Weitzel, Peter School and Competitive Incentives : Mapping the Distribution of Educational Opportunities across Local Education Markets

  Ingår i:

  American journal of education

  vol. 8 (2009) nr. 4 s. 601-647

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nowotny, Helga; Limoges, Camille; Gibbons, Michael New Production of Knowledge

  Sage Publications, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josephson, Peter; Karlsohn, Thomas; Östling, Johan The Humboldtian tradition : origins and legacies

  Leiden: Brill, [2014]

  Kapitel: Hasselberg, Ylva: "Reclaiming norms: The value of normative structures for the university as workplace and enterprise."

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rider, Sharon; Hasselberg, Ylva; Waluszewski, Alexandra Transformations in Research, Higher Education and the Academic Market : The Breakdown of Scientific Thought

  Dordrecht: Springer Netherlands, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Troman, Geoff The rise of the new professionals? : The structuring of primary teachers' work and professionalism.

  Ingår i:

  British journal of sociology of education.

  vol. 17 (1996) nr. 4 s. 473-487

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • van Zanten, Agnes A good match: appraising worth and estimating quality in school choice

  Ingår i:

  Constructing quality : the classification of goods in markets

  Oxford: Oxford University Press, 2013

  Chapter available as e-bok

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk