Kursplan för Contemporary Debates and Developments in Cultural Anthropology

Contemporary Debates and Developments in Cultural Anthropology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KA417
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturantropologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-01-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2013-01-28
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 06, 2013
 • Behörighet: Behörig till kursen är den som antagits till någon av historisk-filosofiska fakultetens masterkurser eller masterprogram eller har kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.