Kursplan för Spanska C: Akademisk spanska, teori och praktik

Academic Spanish: Theory and Practice

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP026
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Spanska G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-03-02
 • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
 • Reviderad: 2015-08-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2015
 • Behörighet:

  Spanska A och minst 22,5 hp från Spanska B

 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• behärska textuella, grammatiska och lexikala särdrag hos spanska texter på en högre stilnivå, i

synnerhet vetenskapliga och populärvetenskapliga texter

• väl behärska mer komplexa strukturer i spanskan.

• kunna översätta svensk text till idiomatisk spanska

• vara mycket väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och spanskt språkbruk

Innehåll

Särskilda textuella, strukturella och lexikala drag hos texter av vetenskaplig och populärvetenskaplig

karaktär analyseras. Kursen betonar särskilt mediering mellan svenska och spanska texter. Kursen

betonar både vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och grupparbeten.

Examination

Skriftlig examination.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs (skriftlig språkfärdighet) lästs inom Spanska C eller C3.

Kursen får tillgodoräknas som delkurs Skriftlig språkfärdighet på Spanska C och C3.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Akademisk spanska: övningar.

  Institutionen för moderna språk,

  Obligatorisk

 • Montolío Durán, Estrella Manual de escritura académica y profesional. : Vol. 1 Estrategias gramaticales

  Barcelona: Ariel, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Fält, Gunnar Spansk grammatik för universitet och högskolor

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Spanska C. Skriftlig språkfärdighet. Översättningsövningar. Kompendium.

  Institutionen för moderna språk,

  Köps på expeditionen.

 • Montolío Durán, Estrella Manual de escritura académica y profesional. : Vol. 2 Estrategias discursivas

  Barcelona: Ariel, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

Ordböcker:

 • Benson, Ken; Strandvik, Ingemar; Santos Melero, María Esperanza Norstedts spanska ordbok : spansk-svensk, svensk-spansk : [127.000 ord och fraser]

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Finns även som app för Apple, Android och Windows Phone

  Se bibliotekets söktjänst

Dessutom rekommenderas någon av följande enspråkiga ordböcker:

Diccinoario de la lengua española (Real academia española) finns som app (gratis) för Apple, Android och Windows Phone

 • Diccionario clave : diccionario de uso del español actual

  Boadilla del Monte: Ediciones SM, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Diccionario Salamanca de la lengua española

  Madrid: Español Santillana Universidad de Salamanca, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Galimberti Jarman, Beatriz; Russell, Roy The Oxford Spanish dictionary = Gran diccionario Oxford

  3. ed edited by Carol Styles Carvajal, Jane Horwood: Oxford: Oxford U.P., 2003

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan