Kursplan för Kvantinformation

Quantum Information

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA592
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F, Kvantteknologi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet:

  Kvantmekanik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • i ord förklara centrala kvantinformationsteoretiska begrepp
 • analysera kvanttillstånd med hjälp av kvantinformationsteoretiska verktyg
 • lösa problem inom kvantinformation
 • redogöra för möjliga tillämpningar av kvantinformation inom informationsteknologi

Innehåll

Täthetsoperatorer, projektiva och generaliserade mätningar, öppna kvantsystem: Lindblads ekvation, icke-kloningsteoremet

Kvantbitar: fysikaliska realiseringar och Blochsfärsbegreppet, kvantsammanflätningar, kvantteleportation

Kvantkommunikation, kvantinformationsmått: spårdistans och fidelitet

Kvantavbildningar: komplett positivitet och Krausrepresentationer

Undervisning

Föreläsningar och lektionsövningar

Examination

Skriftlig tentamen, muntlig presentation av utvald vetenskaplig artikel i ämnet .

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.