Kursplan för Accelerering av system med programmerbara logikenheter

Accelerating Systems with Programmable Logic Components

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT109
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Inbyggda system A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-05-17
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2016
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Datorarkitektur, grundläggande kurs i digitalteknik (speciellt tillståndsmaskiner) samt grundläggande kurs i programmering.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna:

 • definiera komplexa digitala kretsar med hjälp av maskinvarubeskrivande språk såsom VHDL eller Verilog
 • testa, korrigera, och verifiera digitala konstruktioner med hjälp av test- och simuleringsverktyg
 • integrera skräddarsydda logikkomponenter med system som är baserade på vanliga processorer
 • analysera energiförbrukningen och prestanda som resulterar av accelerering av systemkomponenter
 • demonstrera hur en processor interagerar med acceleratorer genom mjukvarukomponenter.

Innehåll

 • Syntax och semantik av maskinvarubeskrivande språk, och tillämpningen att definera digitala system.
 • Design och implementering av testmiljöer, och användning av simulering och felsökningsmetoder för att verifiera system.
 • Parallelisering av algorithmer för att förbättra genomströmning och latenstid.
 • Integrering av acceleratorer på system- och mjukvarunivå.
 • En överblick av olika konstruktionsstrategier och abstraktionsmetoder för digitala system.
 • Ett omfattande projekt inom simulering och syntes av hårdvaruacceleratorer, i samband med systemkonstruktion på kisel.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, inlämningsuppgifter, laborationer och projekt

Examination

Inlämningsuppgifter, projekt med skriftlig och muntlig redovisning

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.