Kursplan för Geometrisk dataanalys

Geometric Data Analysis

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK099
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-10-11
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-03-15
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi. Den kan också ges som fristående kurs.

Mål

Kursens syfte är att studenten ska få en allmän introduktion till de matematiska grunderna för geometrisk dataanalys och förstå hur metoden kan användas i samhällsvetenskapliga och humanistiska studier.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

• redogöra för de grundläggande matematiska utgångspunkterna för geometrisk dataanalys,

• använda statistisk programvara för geometrisk dataanalys,

• genomföra geometriska dataanalyser på empiriska material och analysera resultaten,

• kritiskt bedöma i vilka undersökningar som geometrisk dataanalys är användbar och på vilka sätt geometrisk dataanalys bäst kan tillämpas i konkreta fall.

Innehåll

• De grundläggande matematiska utgångspunkterna för geometrisk dataanalys

• Tillämpningar av geometrisk dataanalys

• Geometrisk dataanalys i samhällsvetenskap och humaniora

Undervisning

Kursen består av matematiska föreläsningar, sociologiska föreläsningar och arbetssessioner.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig uppgift, där en geometrisk dataanalys utifrån ett empiriskt material redovisas.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Statistics

 • Le Roux, Brigitte; Rouanet, Henry Multiple correspondence analysis

  London: Sage, c2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Le Roux, Brigitte.; Rouanet, Henry Geometric data analysis : from correspondence analysis to structured data analysis

  Dordrecht: Kluwer Academic, cop. 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

References

 • Benzécri, J.-P. L'analyse des données. : 2 L'analyse des correspondances ...

  Paris: Dunod, 1973

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Benzécri, J.-P. Correspondence analysis handbook

  New York: Marcel Dekker, cop. 1992

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lebart, Ludovic; Morineau, Alain; Warwick, Kenneth M. Multivariate descriptive statistical analysis : correspondence analysis and related techniques for large matrices

  New York: Wiley, cop. 1984

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Sociological applications

 • Praktiske Grunde : Nordisk Tidsskrift for Kultur- og Samfundsvidenskab

  Bergström, Ylva and Tobias Dalberg: "Political Position-taking. The Case of Young Citizens in a Swedish Rural Mining District." Issue 4, 2012, pp. 7-22

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cultural Capital in the Elite Subfield of Swedish Higher Education Börjesson, Mikael Broady, Donald; Le Roux, Brigitte; Lidegran, Ida; Palme, Mikael

  Ingår i:

  Poetics : international review for the theory of literature

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekelund, Bo; Börjesson, Mikael Comparing Literary Worlds : An Analysis of the Spaces of Fictional Universes in the Workk of Two US Prose Fition debut cohorts, 1940 and 1955

  Ingår i:

  Poetics : international review for the theory of literature

  vol. 33 (2005) nr. 5-6 (October- December 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Social Capital in the Field of Power : The Case of Norway Denord, Francois; Hjellbrekke, Johs; Korsnes, Olav; Lebaron, Frédéric; Le Roux, Brigitte

  Ingår i:

  Sociological review (Oxford)

  Oxford: Blackwell, 1997-

  vol. 59 (2011) nr. 1 s. 86-108

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hjellbrekke, Johs; et. al., The Norwegian Field of Power Anna 2000

  Ingår i:

  European societies.

  London: Taylor & Francis, 2002-

  vol. 9 (2007) nr. 2 s. 245-273

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lebaron, Frédéric Economists and the Economic Order : The Field of Economists and the Field of Power in France

  Ingår i:

  European societies.

  London: Taylor & Francis, 2002-

  vol. 3 (2001) nr. 1 s. 91-110

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Class and Cultural Division in the UK Le Roux, Brigitte; Rouanet, Henry; Savage, Mike; Warde, Alan

  Ingår i:

  Sociology : the journal of the British Sociological Association

  London: the Assoc., 1967-

  vol. 42 (2008) s. 1049-1071

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melldahl, A.; Börjesson, Mikael Charting the Social Space : The Case of Sweden in 1990

  Ingår i:

  The Routledge companion to Bourdieu’s 'Distinction'

  London: Routledge, 2015.

  s. 135-156

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rouanet, Henry; Ackermann, Werner; Le Roux, Brigitte The Geometric Analysis of Questionnaires : The Lesson of Bourdieu's La Distinction

  Ingår i:

  BMS: Bulletin of Sociological Methodology / Bulletin de Méthodologie Sociologique

  Sage Publications,

  vol. 65 (2000) nr. 1 s. 5-18

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Suppes, Patrick Individual differences in online and computer-based learning : gifted and other diverse populations

  Stanford, CA: Center for the Study of Language and Information, 2013.

  Kapitel 3: Le Roux, Brigitte and Henry Rouanet: "Geometric Analysis of Individual Differences."

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

And other articles (100 pp.)