Kursplan för Litterärt översättningsprojekt i indologi

Indological Translation Project: Literary Fiction

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JN711
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Indologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-06-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet: Kandidatexamen med indologi som huvudområde samt Översättningsteori med inriktning mot översättning till/från arabiska, hindi, kurdiska, persiska, turkiska, 7,5 hp, eller Översättningsvetenskap, 7,5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Masterprogram i språk och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- översätta skönlitterär text från hindi/urdu/sanskrit till svenska/engelska eller en skönlitterär text från svenska/engelska till hindi/urdu/sanskrit;
- tillämpa de viktigaste översättningsteoretiska analysmetoderna för att beskriva litterär översättning från eller till hindi/urdu/sanskrit;
- kunna identifiera och hantera de viktigaste återkommande problemen vid skönlitterär översättning från eller till hindi/urdu/sanskrit;
- på ett grundläggande sätt redogöra för kultur- och språkkontrastiva element, aktuella vid översättningar från eller till hindi/urdu/sanskrit;
- förstå översatt verk i dess kulturella och sociala sammanhang, bl.a. ur ett genusperspektiv;
- behärska relevanta översättningsverktyg (uppslagsverk, Internetbaserade verktyg m.m.);
- ha åstadkommit ett tryckfärdigt manus av en text som i original omfattar ca 25 boksidor.

Innehåll

I kursen ska den studerande genomföra ett litterärt översättningsprojekt till svenska eller engelska från hindi/urdu/sanskrit, eller till hindi från svenska eller engelska. Arbetet ska inkludera en översättningsteoretiskt baserad analys. Texten väljs i samråd med examinator.

Undervisning

Undervisningen består av översättningsseminarier där översättning och analys diskuteras.

Examination

Examinationen sker genom inlämning av tryckfärdigt manus av en text som i original omfattar ca 25 boksidor, kompletterad med en översättningsteoretisk analys.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.