Kursplan för Modern natur: konflikter och omvandlingar

Modern Natures: Conflicts and Transformation

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2EH421
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ekonomisk historia A1N, Arkeologi A1N, Global miljöhistoria A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-10-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet:

  Kandidatexamen med ett huvudområde inom historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig eller teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

 • Ansvarig institution: Ekonomisk-historiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för socioekonomiska och politiska problem och konflikter som uppstått i interaktionen mellan människa-natur i modern tid.
 • Beskriva och analysera grundläggande historiska skeenden ur miljöperspektiv; primärt mot bakgrund av företeelser som kolonialism, industrialisering samt den moderna nationalstatens utveckling.
 • Undersöka och kritiskt redogöra för och bedöma en dagsaktuell och pågående miljökonflikt.

Innehåll

Kursen introducerar ämnet global miljöhistoria med betoning på de dynamiska och föränderliga relationerna mellan natur och sociala krafter. Den har sitt huvudsakliga fokus på den moderna historien (ca 1700-nutid) men tar sin utgångspunkt i långa historiska processer kring människans relationer till och påverkan på naturen. Tre teman behandlas särskilt: 1. Naturen som resurs och naturen under påfrestning, 2. Att styra naturen: politiska och tekniska lösningar på problem som uppstår ur samhällelig omvandling och social konflikt, 3. Naturvård, policy och politik. Kursen har ett interdisciplinärt perspektiv och samlar frågor som behandlas inom ekonomisk historia, agrara och urbana studier samt miljöpolicy.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar helt med kursen 5HA007 och får inte tas med i examen tillsammans med denna.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Acheson, J "Ostrom for Anthropologists"

  Ingår i:

  International journal of the commons

  vol. 5 (2011) nr. 2 s. 319-339

  Sid. 319-339

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Allen, Robert C; Keay, Ian Saving the Whales: : Lessons from the Extinction of the Eastern Arctic Bowhead

  Ingår i:

  The journal of economic history.

  vol. 64 (2004) nr. 2 s. 400-432

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Berge, Erling Protected areas and traditional commons: : values and institutions

  Ingår i:

  Norsk geografisk tidsskrift : Norwegian journal of geography

  vol. 60 (2006) nr. 1 s. 65-76

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brain, Stephen The appeal of appearing green : Soviet-American ideological competition and Cold War environmental diplomacy

  Ingår i:

  Cold War history

  2000-

  vol. 16 (2016) nr. 4 s. 443-462

  page 443-462

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cleaver, F 'Reinventing institutions : Bricolage and the Social Embeddeness of Natural Resource Management'

  Ingår i:

  The European journal of development research.

  vol. 14 (2002) nr. 2

  Sid. 11-30

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Davies, Mike 'The Political Ecology of Famine'

  Ingår i:

  Late Victorian holocausts : El Niño famines and the making of the third world

  London: Verso, 2001

  Sid 277-310

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strategic Arctic science : national interests in building natural knowledge – interwar era through the Cold War Doel, Ronald E; Friedman, Robert Marc; Lajus, Julia; Sörlin, Sverker; Wråkberg, Urban

  Ingår i:

  Journal of historical geography.

  vol. 44 (2014) s. 60-80

  page 60-80

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edwards, Paul N. A vast machine : computer models, climate data, and the politics of global warming

  Cambridge, Mass.: MIT Press, c2010

  Sid. 1-25

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edwards, Paul N. Global climate science, uncertainty and politics : Data‐laden models, model‐filtered data

  Ingår i:

  Science as culture.

  London: Taylor & Francis, 2000-

  vol. 8 (1999) nr. 4 s. 437-472

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fleming, James Rodger Fixing the sky : the checkered history of weather and climate control

  New York: Columbia University Press, c2010.

  s. 262-308

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goudie, Andrew The human impact on the natural environment : past, present, and future

  6th ed.: Oxford: Blackwell, 2006

  Chapter 1, introduction', sid. 7-22

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Guldi, Jo; Armitage, David The history manifesto

  Cambridge: Cambridge University Press, 2014

  Sid. 1-164

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johnson, C 'Uncommon ground : The "Poverty of History" in Common Property Discourse'

  Ingår i:

  Development and change

  vol. 35 (2004) nr. 3 s. 407-433

  Sid. 407-433

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kander, Astrid; Malanima, Paolo; Warde, Paul Power to the people : energy in Europe over the last five centuries

  Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2013

  Sid. 1-386

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Masco, Joseph Bad Weather : On Planetary Crisis

  Ingår i:

  Social studies of science.

  [London]: SAGE Publications, 1999-

  vol. 40 (2010) nr. 1 s. 7-40

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • McNeill, John Robert; Unger, Corinna R. Environmental histories of the Cold War

  Washington, D.C.: German Historical Institute, 2010

  Intro and closing chapters plus one chapter of your choice

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mosley, Stephen The environment in world history

  Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2010

  Sid. 1-116. Finns även som E-bok.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Radkau, Joachim Nature and power : a global history of the environment

  1. English ed.: Washington, D.C.: German Historical Institute, 2008

  Sid. 1-112

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Räsänen, Tuomas; Laakkonen, Simo Cold War and the Environment : The Role of Finland in International Environmental Politics in the Baltic Sea Region

  Ingår i:

  Ambio : a journal of the human environment

  vol. 36 (2007) nr. 2 s. 229-236

  page 229-236

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Scott, James C. Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed

  New Haven, Conn.: Yale University Press, cop. 1998

  Sid. 1-8, 342-357

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan