Kursplan för Economics: Macroeconomic Theory

Economics: Macroeconomic Theory

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE913
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-02-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2017
 • Behörighet:

  Kandidatexamen om 180 hp med minst 60 hp I nationalekonomi. Därutöver krävs 15 hp i statistik (eller närliggande ämne).

 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Romer, David Advanced macroeconomics

  4 ed.: New York: McGraw-Hill/Irwin, cop. 2012, tr. 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk