Kursplan för Metodologi

Methodology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RT968
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: International Humanitarian Action A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-12-21
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-03-10
 • Reviderad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2017
 • Behörighet: The course is only available to exchange students from partner universities in the Network on Humanitarian Action (NOHA).
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2017

 • Robson, Colin; McCartan, Kieran Real world research : a resource for users of social research methods in applied settings

  Fourth Edition: Hoboken: Wiley, 2016.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The craft of research Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M.; Bizup, Joseph; Fitzgerald, William T.

  Fourth edition.: Chicago: The University of Chicago Press, 2016.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Article compendium

  Department of Theology,

  Obligatorisk