Kursplan för Fördjupning i semitiska texter

Specialisation in Semitic Texts

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AA915
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-11-06
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-08-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med semitiska språk eller något semitiskt språk som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- redogöra för den feniciska/paleohebreiska skriften;

- översätta och filologiskt tolka valda inskrifter på hebreiska, feniciska och fornarameiska;

- redogöra för ugaritiskans skrift-, ljud-, form- och satslära på basis av textprov;

- redogöra för klassificeringen av ugaritiska inom de semitiska språken;

- beskriva ugaritisk fonologi, morfologi och valda ämnen i syntaxen;

- läsa och transkribera texter från fotografier och handkopior;

- analysera texter och lägga till vokaler;

- filologiskt tolka texter på ugaritiska;

- korrekt bedöma relevansen av ugaritiska texter för studier av den antika Främre Orienten, särskilt för studier av den hebreiska bibeln.

Innehåll

Kursen innefattar en inledning till ugaritiska och dess skrift, morfologi och syntax i jämförelse med andra nordvästsemitiska epigrafiska språk (i synnerhet feniciska, fornhebreiska och fornarameiska). Kursen syftar till att förbereda studenterna på individuella studier av ugaritiska texter. Dessutom erbjuder kursen en praktisk inledning till historisk och komparativ semitik. Kursen kommer att betona språklig studie av texter och deras filologiska, historiska, kulturella och religiösa betydelse. Studenterna kommer att förvärva en gedigen kunskap om grammatik och grundordförråd och få kännedom om olika verktyg och resurser för studiet av ugaritiska texter.

Undervisning

Undervisning sker i form av seminarier. Aktivt deltagande krävs av studenterna (diskussion om texterna baserat på tilldelade läsningar, upp till 40-50 sidor/möte).

Examination

Examination sker genom en en kombination av skriftliga uppgifter. Dessa kommer att innehålla fyra korta prov under lektionerna, en skriftlig filologisk studie av den tilldelade texten samt sluttentamen efter kursens slut. Studenterna kan välja att ersätta den filologiska studien och slutprovet med ett forskningsarbete om ca 5000 tusen ord, exklusive bibliografi.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bordreuil, Pierre.; Pardee, Dennis. A manual of Ugaritic

  [English ed.].: Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 2009.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lete, Gregorio del Olmo A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic Tradition

  Third Revised Edition: Brill,

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gibson, John C. L. Textbook of Syrian Semitic inscriptions. : Vol. 2 Aramaic inscriptions including inscriptions in the dialect of Zenjirli

  Oxford: Clarendon, 1975

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gibson, John C. L. Textbook of Syrian Semitic inscriptions. : Vol. 3 Phoenician inscriptions including inscriptions in the mixed dialect of Arslan Tash

  Oxford: Clarendon, 1982

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gibson, John C. L. Textbook of Syrian Semitic inscriptions. : Vol. 1 Hebrew and Moabite inscriptions

  Oxford: Clarendon Press, 1971

  Se bibliotekets söktjänst

 • Huehnergard, John An introduction to Ugaritic

  Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers Marketing, 2012.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Naveh, Joseph Early history of the alphabet : an introduction to West Semitic epigraphy and palaeography

  2. rev. ed.: Jerusalem: Magnes P., The Hebrew Univ., 1987

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pardee, Dennis The Ugaritic texts and the origins of West Semitic literary composition

  Oxford: Oxford University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sivan, Daniel. A grammar of the Ugaritic language

  Leiden: Brill, 1997.

  Se bibliotekets söktjänst

Bekins, Peter. Introduction to the Northwest Semitic Inscriptions. Handout available free on the Internet.