Kursplan för Transnationella utbildningsstrategier

Transnational Educational Strategies

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK111
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-12-14
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-11-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap. Den kan också ges som fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska få en mångvetenskaplig förståelse av utbildningsstrategier som överskrider nationella gränser.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • beskriva huvuddragen i den högre utbildningens och forskningens internationalisering i ett globalt, europeiskt och svenskt perspektiv
 • ur ett historiskt perspektiv analysera förhållandet mellan regionalisering, nationalisering, internationalisering, globalisering och transnationalisering av utbildning
 • redogöra för och analysera betydelsen av och förutsättningarna för sociala gruppers transnationella utbildningsstrategier
 • beskriva och analysera hur organiseringen av internationaliseringen av utbildning och forskning påverkar desamma

Innehåll

Kursen behandlar transnationella utbildningsstrategier i ett mångvetenskapligt, historiskt och komparativt perspektiv.

Följande områden tas upp i kursen:

 • huvuddragen i den högre utbildningens och forskningens internationalisering
 • processer av regionalisering, nationalisering, internationalisering, globalisering och transnationalisering inom utbildningsområdet
 • sociala gruppers transnationella utbildningsstartegier
 • organisationen av internationalisering av högre utbildning

Undervisning

Kursen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig uppgift. Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftliga redovisningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Ytterligare Information

Ytterligare artiklar om ca 100 sidor

 • The Rise of International Large-scale Assessments and Rationales for participation Addley, Camilla Steiner-Khansi, Gita; Lingard, Bob; Verger, Antoni

  Ingår i:

  Compare.

  Oxford, Eng.: Carfax Pub. Co.,

  vol. 47 (2017) nr. 3 s. 434-452

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Altbach, Philip G. Knowledge and Education as International Commodities : The Collapse of the Common Good

  Ingår i:

  International Higher Education

  Center for International Higher Education,

  vol. 28 (2002) s. 2-5

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bonal, Xavier Dale, Roger; Robertson, Susan L. GATS and the Education Service Industry : The Politics of Scale and Global Reterritorialization

  Ingår i:

  Comparative education review.

  vol. 46 (2002) nr. 4 s. 472-495

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Börjesson, Mikael The Global Space of International Students

  Ingår i:

  Journal of ethnic and migration studies.

  vol. 43 (2017) nr. 8 s. 1256-1275

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brooks, Rachel; Waters, Johanna. Student mobilities, migration and the internationalization of higher education

  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brooks, Rachel Waters, J. The Hidden Internationalism of Elite English Schools

  Ingår i:

  Sociology.

  vol. 49 (2015) nr. 2 s. 212-228

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Carlson, Sören Becoming a Mobile Student - a Processual Perspective on German Degree Student Mobility : Becoming a Mobile Student - a Processual Perspective

  Ingår i:

  Population, space and place [Elektronisk resurs]

  New York: Wiley, 2004-

  vol. 19 (2013) nr. 2 s. 168-180

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dugonjić, Leonora A Miniature League of Nations : Inquiry into the Social Origins of the International School, 1924-1930

  Ingår i:

  Paedagogica historica.

  Gent, Belgium: Centre for Study of History of Education.,

  vol. 50 (2014) nr. 1-2 s. 138-150

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Findlay, Allan M. An Assessment of Supply and Demand-side Theorization of International Student Mobility

  Ingår i:

  International migration.

  vol. 49 (2011) nr. 2 s. 162-190

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • ‘It was always the plan’ : international study as ‘learning to migrate' Findlay, A.; Prazeres, L.; McCollum, D.; Packwood, H.

  Ingår i:

  Area [Elektronisk resurs] : published on behalf of the Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographer)

  Oxford: Blackwell, 2001-

  vol. 49 (2017) s. 192-199

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ginnerskov-Dahlberg, Mette Inherited dreams of ‘the West’ : Eastern European students’ paths to Denmark

  Ingår i:

  The Palgrave handbook of youth mobility and educational migration

  Cham: Palgrave Macmillan, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hayden, Mary Transnational Spaces of Education : the Growth of the International School Sector

  Ingår i:

  Globalisation, societies and education.

  vol. 9 (2011) nr. 2 s. 211-224

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hogan, Anna Sellar, Sam; Lingard, Bob Commercialising Comparison : Pearson puts the TLC in Soft Capitalism

  Ingår i:

  Journal of education policy

  vol. 31 (2016) nr. 3 s. 243-258

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • MacHardy, Karin J. Cultural capital, family strategies and noble identity in early modern Habsburg Austria 1579-1620

  Ingår i:

  Past & present

  (1999) nr. 163 s. 36-75

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Olwig, Karin Fog Valentin, Karen Mobility, education and life trajectories: new and old migratory pathways

  Ingår i:

  Identities [Elektronisk resurs] : global studies in culture and power.

  [Yverdon?] Switzerland: Gordon and Breach Publishers, 1994-

  vol. 22 (2015) nr. 3 s. 247-257

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Perkins, Richard Neumayr, Eric Geographies of Educational Mobilities : Exploring the Uneven Flows of International Students

  Ingår i:

  The geographical journal : published on behalf of the Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers)

  Oxford: Blackwell, 2001-

  (2014) nr. 180 s. 246-259

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Raghuram, Parvati Theorising the Spaces of Student Migration

  Ingår i:

  Population, space and place [Elektronisk resurs]

  New York: Wiley, 2004-

  vol. 19 (2013) nr. 2 s. 138-154

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rahimi, Mark Halse, Christine; Blackmore, Jill Transnational secondary schooling and im/mobileinternational students

  Ingår i:

  Australian educational researcher [Elektronisk resurs]

  1985-2018

  (2017) nr. 44 s. 299-321

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Robertson, Shanthi Runganaikaloo, Anjena Lives in limbo : Migration experiences in Australia’s education–migration nexus

  Ingår i:

  Ethnicities.

  London: Sage, 2001-

  (2014) nr. 14 s. 208-226

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rönnberg, Linda From National Policy-making to Global Edubusiness : Swedish edu-preneurs on the Move

  Ingår i:

  Journal of education policy

  vol. 32 (2017) nr. 2 s. 234-249

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sassen, Saskia Sociology of globalization

  New York: W.W. Norton, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Spring, Joel H. Globalization of education : an introduction

  New York, NY: Routledge, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Verger, Antoni Steiner-Khamsi, Gita; Lubienski, Christopher The Emerging Global Education Industry : Analysing Market-making in Education through Market Sociology

  Ingår i:

  Globalisation, societies and education.

  vol. 15 (2017) nr. 3 s. 325–340

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Waddling, Jennifer Bertilsson, Emil; Palme, Mikael Struggling with Capital : A Bourdieusian Analysis of Educational Strategies among Internationally Mobile Middle Class Families in Sweden

  Ingår i:

  Discourse : studies in cultural politics of education

  London: Taylor & Francis, 2000-

  vol. 0 (2019) nr. 0 s. 1-20

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wedlin, Linda Going Global : Rankings as Rhetorical Devices to Construct an International Field of Management Education

  Ingår i:

  Management learning : the international journal for managerial and organizational learning and development

  vol. April (2011) nr. 42 s. 199–218

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Weenink, Don Cosmopolitanism as a Form of Capital. Parents Preparing their Children for a Globalizing World

  Ingår i:

  Sociology.

  vol. 42 (2008) nr. 6 s. 1089-1106

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wiers-Jenssen, Jannecke Degree Mobility from the Nordic Countries : Background and Employability

  Ingår i:

  Journal of studies in international education.

  vol. 17 (2013) nr. 4 s. 471–491

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan