Kursplan för Samtida transformationer av utbildningssystem

Current Transformations of Educational Systems

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE118
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningsvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-03-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-11-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi och Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning utbildningssociologi. Den kan också ges som fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

 • redogöra för framväxten av nya styrningsmodeller och analysera hur dessa förändrat samtida utbildningssystem
 • jämföra utbildningssystemens transformationer i olika länder och analysera likheter och skillnader avseende struktur, organisering och användning
 • analysera hur utbildningens omorganisering såsom marknadisering, privatisering och internationalisering förändrat villkoren för institutioner, professioner och sociala grupper
 • genomföra kortare muntliga presentationer

Innehåll

Kursen behandlar samtida transformationer av utbildningssystem i olika länder. Det är särskilt framväxten av nya styrmodeller och utbildningens marknadisering, privatisering och internationalisering som står i fokus och hur detta förändrat villkoren för utbildningsinstitutioner, professioner och sociala grupper.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Abbott, Andrew Delano. The system of professions : an essay on the division of expert labor

  Enskede: TPB, 2008

  pp. 1-113

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ball, Stephen Privatising education policy, privatising educational research

  Ingår i:

  Journal of education policy

  vol. 24 (2009) nr. 1 s. 83-99

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brunsson, Nils; Sahlin-Andersson, Kerstin Constructing Organizations : The Example of Public Sector Reform

  Ingår i:

  Organization studies : an international multidisciplinary journal devoted to the study of organizations, organization, organizing and the organized in, of and between societies

  1980-

  vol. 21 (2000) nr. 4 s. 721-746

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Evetts, Julia Professionalism : Value and ideology

  Ingår i:

  Current sociology [Elektronisk resurs] : published in association with the International Sociological Association

  [London]: SAGE Publications, 1999-

  vol. 61 (2013) nr. 5-6 s. 778-796

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fligstein, Neil; Dauter, Luke The Sociology of Market

  Ingår i:

  Annual review of sociology.

  (2007) nr. 33 s. 105-128

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forsberg, Håkan School Competition and Social Stratification in the Deregulated Upper Secondary School Market in Stockholm

  Ingår i:

  British journal of sociology of education.

  (2018) s. 1-17

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gewirtz, Sharon The managerial school : post-welfarism and social justice in education

  London: Routledge, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gingrich, Jane R.. Making Markets in the Welfare State [Elektronisk resurs] : The Politics of Varying Market Reforms

  Cambridge: Cambridge University Press, 2011

  Table of Contents / Abstracts

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goyette, Kimberly A.; Lareau, Annette Choosing homes, choosing schools

  New York, New York: Russell Sage Foundation, [2014]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hood, Christopher A PUBLIC MANAGEMENT FOR ALL SEASONS?

  Ingår i:

  Public administration : an international quarterly : journal of the Royal Institute of Public Administration

  London: Blackwell, 1922-

  vol. 69 (1991) nr. 1 s. 3-19

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josephson, Peter; Karlsohn, Thomas; Östling, Johan The Humboldtian tradition : origins and legacies

  Leiden: Brill, [2014]

  Kapitel: Hasselberg, Ylva: "Reclaiming norms: The value of normative structures for the university as workplace and enterprise."

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lubienski, Christopher; Gulosino, Charisse; Weitzel, Peter School and Competitive Incentives : Mapping the Distribution of Educational Opportunities across Local Education Markets

  Ingår i:

  American journal of education

  vol. 8 (2009) nr. 4 s. 601-647

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundström, Ulf Teacher Autonomy in the Era of New Public Management

  Ingår i:

  Nordic journal of studies in educational policy : Nordstep

  Järfälla: Co-Action Publishing, 2015-

  vol. 2 (2015) s. 73-85

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nowotny, Helga; Limoges, Camille; Gibbons, Michael The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies [Elektronisk resurs]

  Sage Publications, 1994

  Kapitel 3, ss 70-89

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Raveaud, Maroussia; Zanten, Agnes van Choosing the Local School : Middle Class Parents' Values and Social and Ethnic Mix in London and Paris

  Ingår i:

  Journal of education policy

  vol. 22 (2007) nr. 1 s. 107-124

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rider, Sharon; Hasselberg, Ylva; Waluszewski, Alexandra Transformations in Research, Higher Education and the Academic Market : The Breakdown of Scientific Thought

  Dordrecht: Springer Netherlands, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan