Kursplan för Skriptprogrammering

Script Programming

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD328
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Alt 1. 120 hp. Programmeringsteknik II
  Alt 2. 120 hp. Introduktion till bioinformatik (kan läsas parallellt). Introduktion till programmering, beräkningsvetenskap och statistik (kan läsas parallellt)
  Alt 3. 120 hp. Introduktion till bioinformatik (kan läsas parallellt). 30 hp matematik tillsammans med 30 hp datavetenskap.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva vad ett skriptspråk är lämpat för, dess fördelar och begränsningar;
 • använda skriptspråk för att lösa vetenskapliga problem inom t ex bioinformatik eller inom ingenjörstillämpningar;
 • kombinera skriptspråket Python med andra programvarukomponenter;
 • skriva shellskript och kombinera shellskripts med Python.

Innehåll

Kursen är avsedd för studenter på avancerad nivå som behöver använda programmering i ett skriptspråk för att lösa ingenjörsproblem framför allt kopplade till bioinformatik och hantering av data. Kursen är i hög grad tillämpningsdriven, det är hantverket vid användning av skriptspråk tillsammans med användning av shellskript som står i fokus.

Programmering, avlusning och exekvering i Python. Datatyper, reguljära uttryck, funktioner och moduler i Python tex Biopython. Introduktion till Linux och att skriva och använda shellskript tillsammans med Python. Python som ett "klister" mellan olika programvarukomponenter, t ex olika programmeringsspråk.

Undervisning

Laborationer. Små programmeringsuppgifter och återkopplingspass kopplade till dessa.

Examination

Inlämningsuppgifter och projektuppgift med muntlig redovisning.

Övriga föreskrifter

Kursen samläses med delar av 1TD046 Programmering, bryggningskurs 10hp, och kan inte räknas i examen tillsammans med denna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Webbaserat material