Kursplan för Musikanalys - Schenker

Musical Analysis: Schenker

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU029
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Musikvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Musikteori 1, 15 hp, eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna genomföra musikanalyser av Schenkertyp samt kunna tillgodogöra sig litteratur på området.

Innehåll

Webbaserad grundkurs i schenkeranalys.

Undervisning

Fullgjorda arbetsuppgifter och inlämningsuppgifter inom webbkursen (förutsätter inläsning av litteratur).

Examination

Fullgjorda arbetsuppgifter och tester inom webbkursen.
Inlämningsuppgift.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Nedanstående litteratur rekommenderas för inköp till kursen. Övrigt kursmaterial finns tillgängligt i webbplattformen Studium från och med kursstart.

 • Forte, Allen; Gilbert, Steven E. Schenker, Heinrich Introduction to Schenkerian analysis

  New York: Norton, 1982

  Se bibliotekets söktjänst