Kursplan för Konflikt och fredsbyggande

Conflict and Peacebuilding

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RT965
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: International Humanitarian Action A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-03-31
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-04-10
 • Reviderad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 25, 2018
 • Behörighet: The course on Conflict and Peacebuilding is only available to exchange students from partner universities in the Network on Humanitarian Action (NOHA) or to students who have been admitted to the Master Programme in Humanitarian Action and Conflict.
  Students who have been admitted to the Master Programme in Humanitarian Action and Conflict must have earned at least 15 credits from first-semester programme courses.
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 25, 2018

 • Barnett, Michael N. The empire of humanity : a history of humanitarianism

  Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kriesberg, Louis.; Dayton, Bruce W. Constructive conflicts : from escalation to resolution

  4th ed.: Lanham: Rowman & Littlefield, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ramsbotham, Oliver; Woodhouse, Tom; Miall, Hugh Contemporary conflict resolution : the prevention, management and transformation of deadly conflicts

  Fourth edition.: Malden, MA: Polity Press, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Solnit, Rebecca. A paradise built in hell : the extraordinary communities that arise in disaster

  New York, N.Y.: Viking, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wallensteen, Peter Understanding conflict resolution

  4th ed.: Los Angeles: Sage, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Article compendium

  Teologiska institutionen,