Kursplan för Master's Thesis

Master's Thesis

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RT928
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: International Humanitarian Action A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-03-17
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-04-10
 • Reviderad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 25, 2018
 • Behörighet: 75 credits within the  Master Programme in International Humanitarian Action.
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 25, 2018

 • Robson, Colin Real world research : a resource for users of social research methods in applied settings

  3rd ed.: Chichester: Wiley, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M. The craft of research

  3. ed.: Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk