Kursplan för Genusteori

Gender Theory

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN010
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-06-14
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  Kandidatexamen

 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Centrum för genusvetenskap ansvarar för kursen. Kursen är obligatorisk inom masterprogrammet i humaniora, inriktning genusvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Självständigt identifiera, diskutera och kritiskt förhålla sig till skilda teoretiska diskussioner kring kön/genus.
 • Diskutera genusvetenskapliga teorier och metoder belysta i ett tvärvetenskapligt perspektiv med globala utblickar
 • Identifiera och problematisera betydelser av hur kön/genus strukturerar, och struktureras i, kultur, samhälle och vetenskap utifrån skilda teman t.ex. arbete, politik, familj liksom maskulinitet, ras och globalisering.
 • Aktivt och självständigt delta i avancerade seminariediskussioner genomföra avancerade skriftliga och muntliga uppgifter på ett självständigt och kritiskt sätt

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För Godkänt betyg krävs aktivt deltagande i seminarierna och en ventilerad och godkänd redovisningsuppgift. Slutuppgiften kommer att genomgå en plagiatkontroll

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteraturlista Genusteori

Introducerande litteratur

Dessa böcker introducerar det genusteoretiska fältets övergripande teoriutveckling på olika sätt om du inte är förtrogen med genusvetenskap som fält sedan tidigare eller vill ha vidare hjälp med att sätta in kursens teman och texter i ett större sammanhang.

 • Connell, Raewyn; Pearse, Rebecca Om genus

  3., [omarb. och uppdaterade] uppl.: Göteborg: Daidalos, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Price, Janet; Shildrick, Margrit Feminist theory and the body : a reader

  New York: Routledge, c1999.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lykke, Nina Genusforskning : en guide till feministisk teori, metodologi och skrift

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2009

  Finns även elektroniskt på engelska

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tollin, Katharina; Törnqvist, Maria Feminism i rörliga bilder

  2., utök. uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

Nyckeltexter

För mer specifika läsanvisningar se terminens schema.

 • Ahmed, Sara Åsard, Maria Att leva feministiskt

  Hägersten: Tankekraft Förlag, 2017

  Läses på svenska eller engelska

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ahmed, Sara Living a feminist life

  Durham: Duke University Press, 2017

  Läses på svenska eller engelska

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ahmed, Sara A Phenomenology of Whiteness

  Ingår i:

  Feminist theory.

  vol. 8 (2007) nr. 2 s. 149-168

  Finns även online på svenska. Se kursens läsanvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ahmed, Sara On Collective Feelings, or the Impressions Left by Others

  Ingår i:

  Theory, culture & society.

  vol. 20 (2004) nr. 1 s. 25-42

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alarcon, Norma The Theoretical Subjects of This Bridge Called My Back and Anglo- American Feminism

  Ingår i:

  Making face, making soul : Haciendo caras : creative and critical perspectives by feminists of color

  1. ed.: San Francisco: Aunt Lute Books, cop. 1990

  (1990) s. 356-366

  Se bibliotekets söktjänst

 • Arruzza, Cinzia; Bhattacharya, Tithi; Fraser, Nancy Feminism for the 99 percent : a manifesto

  London: Verso, 2019

  s. 1-59 Finns även online. Se kursens läsanvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bilge, Sirma Whitening Intersectionality: Evanescence of Race in Intersectionality Scholarship

  Berlin: Lit Verlag, 2015

  Texten finns att låna på Centrum för genusvetenskap

 • Braidotti, Rosi Difference, Diversity and Nomadic subjectivity

  Translatum.gr,

  Online artikel här:

 • Butler, Judith Is kinship always already heterosexual?

  Ingår i:

  Differences : a journal of feminist cultural studies

  Bloomington: Indiana University Press, 1989-

  vol. 15 (2002) nr. 1 s. 14-44

  Se bibliotekets söktjänst

 • Carby, Hazel V. White Woman Listen!: Black Feminism and the Boundaries of Sisterhood

  Ingår i:

  Black British feminism : a reader

  London: Routledge, 1997

  (1997) s. 45-53

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cixous, Hélène The Laugh of the Medusa

  Ingår i:

  Signs : journal of women in culture and society

  Chicago, Ill.: Chicago U. P., 1975-

  vol. 1 (1976) nr. 4 s. 875-893

  Se bibliotekets söktjänst

 • Combahee River Collective, The A black feminist statement

  Finns även online. Se kursens läsanvisningar.

  S. 521-526

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cuesta, Marta; Mulinari, Diana The bodies of others in Swedish feminism

  Ingår i:

  Gender, place and culture : a journal of feminist geography

  Abingdon: Carfax Publ. Co., 1994-

  vol. 25 (2018) nr. 7 s. 978-993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Freeman, Elizabeth ’Packing History, Count(er)ing Generations

  Ingår i:

  New literary history

  Charlottesville: Univ. of Virginia, 1969-

  vol. 31 (2000) nr. 4 s. 727-744

  Se bibliotekets söktjänst

 • Frye, Marilyn The politics of reality : essays in feminist theory

  Trumansburg, N.Y.: Crossing P., cop 1983

  Sexism, s. 17-40 Finns även online. Se kursens läsanvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Haraway, Donna Jeanne Simians, cyborgs, and women : the reinvention of nature

  New York: Routledge, 1991

  "Gender for a Marxist dictionary: The Sexual Politics of a Word", s. 127-148 "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialst-Feminism in the Late Twentieth Century", s. 149-181 Boken finns online. Se läsanvisningarna i schemat.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Haraway, Donna Jeanne Situated knowledges : the science question in feminism and the privilege of partial perspective

  Ingår i:

  Feminist studies

  New York: 1972-

  även s. 162-182

  14(1988):3, s. 575-599

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hayward, Eva Spider city sex

  Ingår i:

  Women & performance : a journal of feminist theory

  New York, N.Y.: Women & Performance Project at the Dept. of Performance Studies, New York University/Tisch School of the Arts, 1983-

  vol. 20 (2010) nr. 3 s. 225-251

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hemmings, Claire Affective solidarity : feminist reflexivity and political transformation

  Ingår i:

  Feminist theory.

  (2012) nr. 13 s. 147-161

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hemmings, Clare Telling feminist stories

  Ingår i:

  Feminist theory

  Thousand Oaks: Sage, 2000-

  2005(6):2, s. 115-139

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hill Collins, Patricia; Bilge, Sirma Intersectionality

  Cambridge: Polity Press, 2016

  Kap. 1, 3 och 8

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hobson, Janell The “Batty” Politic : Toward an Asthetic of the Black Female Body

  Ingår i:

  Hypatia

  Bloomington, IN: Indiana University Press,

  vol. 18 (2003) nr. 4 s. 87-104

  Se bibliotekets söktjänst

 • hooks, bell Feminist theory : from margin to center

  2. ed.: London: Pluto Press, cop. 2000

  Förord Kapitel 1 "Black women shaping femionist theory" Kapitel 2 " Feminism: a movement to end sexist oppression" Boken finns online. Se läsanvisning i schema.

  Se bibliotekets söktjänst

 • hooks, bell Teaching to transgress : education as the practice of freedom

  London: Routledge, 1994

  "Theory as liberatory practice", s. 59-75

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jasbir, Puar K. Prognosis time : Towards a geopolitics of affect, debility and capacity

  Ingår i:

  Women & performance : a journal of feminist theory

  New York, N.Y.: Women & Performance Project at the Dept. of Performance Studies, New York University/Tisch School of the Arts, 1983-

  vol. 19 (2009) nr. 2 s. 161-172

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lahiri, Madhumita Crimes and Corrections : Bride Burners, Corrective Rapists, and Ohter Black Misogynists

  Ingår i:

  Feminist Africa

  Rondebosch: African Gender Institute, c2002-

  (2011) nr. 15 s. 121-134

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lugones, Maria Playfulness, "World"-Travelling, and Loving Perception

  Ingår i:

  Hypatia

  Bloomington, IN: Indiana University Press,

  vol. 2 (1987) nr. 2 s. 3-19

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mulinari, Diana "Race"/ethnicity in a "Nordic" context : a reflection from the Swedish borderlands

  Ingår i:

  Svensk genusforskning i världen : globala perspektiv i svensk genusforskning och svensk genusforskning i ett globalt perspektiv : [konferensrapport, Örebro 30.11-1.12 2000]

  Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2001

  S. 6-24

  Se bibliotekets söktjänst

 • Munoz, Jose Esteban Feeling brown : Ethnicity and Affect in Ricardo Bracho's "The Sweetest Hangover (And Other STDs)"

  Ingår i:

  Theatre journal

  Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1996-

  vol. 52 (2000) nr. 1 s. 67-79

  Se bibliotekets söktjänst

 • Paternotte, David; Kuhar, Roman 'Gender ideology' in movement : Introduction

  Ingår i:

  Anti-gender campaigns in Europe : mobilizing against equality

  London: Rowman & Littlefield International, Ltd., [2017]

  s. 1-22

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rodriguez, Juana Maria Gestures and Utterances : Fragments from a butch-femme archive

  Ingår i:

  A companion to lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer studies

  Oxford: Blackwell, 2007

  10 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rubin, Gayle The traffic in women: Notes on the political economy of sex

  Ingår i:

  Women, class, and the feminist imagination : a socialist-feminist reader

  Philadelphia: Temple Univ. Press, 1990

  ([1975]) s. 74-113

  Finns även online. Se kursens läsanvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Serano, Julia. Whipping girl : a transsexual woman on sexism and the scapegoating of femininity

  Seattle, Wash.: Seal, 2007.

  s. 183-217

  Se bibliotekets söktjänst

 • Spillers, Hortense J. Mama's baby, Papa's maybe: An American Grammar Book

  Ingår i:

  Diacritics : a review of contemporary criticism

  Ithaca, N.Y.: Cornell University, Dept. of Romance Studies, 1971-

  vol. 17 (1987) nr. 2 s. 64-81

  Se bibliotekets söktjänst

 • Stryker, Susan More Words about "My Words to Victor Frankenstein"

  Ingår i:

  GLQ : a journal of lesbian and gay studies

  vol. 25 (2019) nr. 1 s. 39-44

  Se bibliotekets söktjänst

 • Stryker, Susan My words to Victor Frankenstein above the village of Chamounix : Performing transgender rage

  Ingår i:

  GLQ : a journal of lesbian and gay studies

  vol. 1 (1994) nr. 3 s. 237-254

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tate, Shirley-Ann Not all the women want to be white : Decolonizing Beauty Studies

  Ingår i:

  Decolonizing European Sociology : Transdisciplinary Approaches

  s. 195-210

  Se bibliotekets söktjänst

Texter för vidare läsning

 • Ahmed, Sara Introduction: Sexism - a problem with a name

  Ingår i:

  New formations : a journal of culture, theory, politics

  London: Methuen, 1987-

  vol. 86 (2015) s. 5-13

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ahmed, Sara Orientations : Towards a Queer Phenomenology

  Ingår i:

  GLQ : a journal of lesbian and gay studies

  vol. 12 (2007) nr. 4 s. 543-574

  Se bibliotekets söktjänst

 • Barad, Karen Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter

  Ingår i:

  Signs : journal of women in culture and society

  vol. 28 (2003) nr. 3 s. 801-831

  Se bibliotekets söktjänst

 • Beasley, Chris ’Caution! Hazards ahead: Considering the potential gap between feminist thinking and men/masculinities theory and practice’

  Ingår i:

  Journal of sociology.

  Brisbane: Longman, 1998-

  vol. 51 nr. 3 s. 566-581

  Se bibliotekets söktjänst

 • Brah, Avtar; Phoenix, Ann Ain't I A Woman? Revisiting Intersectionality

  Ingår i:

  Journal of International Women's Studies

  2007-

  vol. 5 (2004) nr. 3 s. 75-86

  Se bibliotekets söktjänst

 • Budgeon, Shelley Identity as embodied event

  Ingår i:

  Body & society.

  Sage, 1995-

  vol. 9 (2003) nr. 1 s. 35-55

  Se bibliotekets söktjänst

 • Butler, Judith Bodies that matter : on the discursive limits of "sex"

  New York: Routledge, 1993

  s. 27-56

  Se bibliotekets söktjänst

 • Butler, Judith Gender trouble : feminism and the subversion of identity

  New York: Routledge, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Chambers, Samuel A. "Sex" and the problem of the Body: Reconstructing Judith Butler's theory of sex/gender

  Ingår i:

  Body & society.

  Sage, 1995-

  vol. 13 (2007) nr. 4 s. 47-75

  Se bibliotekets söktjänst

 • Crenshaw, Kimberle Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color

  Ingår i:

  Stanford law review.

  [Stanford, Calif.: School of Law, Stanford University,

  vol. 43 (1991) nr. 6 s. 1241-1299

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dahl, Ulrika Femmebodiment: Notes on the queer feminine shapes of vulnerability

  Ingår i:

  Feminist theory.

  vol. 18 (2017) nr. 1 s. 35-53

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dahl, Ulrika Queering Sexism and Whiteness with Marily Frye

  Ingår i:

  Paragraph : the journal of the Modern Critical Theory Group

  Oxford: Oxford Univ. Press, 1983-

  vol. 41 (2018) nr. 3 s. 333-348

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dahl, Ulrika Sexism: A femme-inist perspective

  Ingår i:

  New formations : a journal of culture, theory, politics

  London: Methuen, 1987-

  vol. 86 (2015) s. 54-73

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dahl, Ulrika Skamgrepp : femme-inistiska essäer

  Stockholm: Leopard, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Livholts, Mona Emergent writing methodologies in feminist studies

  London: Routledge, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Freeman, Elizabeth Queer belongings: Kinship theory and queer theory

  Ingår i:

  A companion to lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer studies

  Oxford: Blackwell, 2007

  (2007) s. 295-314

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hill Collins, Patricia It's All in the Family : Intersections of Gender, Race, and Nation

  Ingår i:

  Hypatia

  Bloomington, IN: Indiana University Press,

  vol. 13 (1998) nr. 3 s. 68-82

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lewis, Gail unsafe Travel: Experiencing Intersectionality and Feminist Displacements

  Ingår i:

  Signs : journal of women in culture and society

  Chicago, Ill.: Chicago U. P., 1975-

  vol. 38 (2013) nr. 4 s. 869-892

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lorde, Audre Sexism : An American Disease in Blackface

  Ingår i:

  Sister outsider : essays and speeches

  Berkeley, Calif.: Crossing Press, c2007.,

  s. 60-65

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lykke, Nina Feminist studies : a guide to intersectional theory, methodology and writing

  New York: Routledge, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • McCall, Leslie The complexity of intersectionality

  Ingår i:

  Signs : journal of women in culture and society

  vol. 30 (2005) nr. 3 s. 1771-1800

  Se bibliotekets söktjänst

 • McClintock, Anne Family feuds : gender, nationalism and the family

  Ingår i:

  Feminist review.

  44, 1993, s. 61-80

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lykke, Nina Writing academic texts differently : intersectional feminist methodologies and the playful art of writing

  London: Routledge, 2014

  Se bibliotekets söktjänst