Kursplan för Spelutveckling för Android

Game Development for Android

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD812
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-02-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Kurs i programmering om 7,5 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ges vid Institutionen för speldesign.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna skapa spel och andra interaktiva applikationer för Android-enheter,
 • ha god insikt i aktuell design- och utvecklingspraxis för Android,
 • självständigt kunna hitta, utvärdera och använda sig av bibliotek och dokumentation, samt
 • sammanfatta dagens ekosystem för spelutveckling på Android.

Utöver detta ska studenten kunna implementera grundläggande moduler för en enkel spelmotor,

 • implementera enklare algoritmer för rörelse, kollision och reaktion, samt
 • använda dessa för att utveckla interaktiva 2D-spel.

Innehåll

Kursen går igenom installation av en utvecklingsmiljö för Android på datorn. Studenten får utveckla flera små spel för att lära känna Android-plattformen, med särskilt fokus på användarinteraktion, prestanda, batteriförbrukning, responsivitet, osv.

Kursen behandlar även grunderna för 2D-spel, i form av enkel spelmotorarkitektur med komponenter för att hantera spelentiteter,

 • ladda resurser som kan återanvändas - grafik och ljud,
 • läsa input från olika källor - tangentbord, mus, sensorer och tryckkänsliga skärmar, samt
 • hantera kollisionsdetektion och -reaktion i 2D-rymd.

Studenten får använda externa bibliotek för att effektivt implementera mer komplex funktionalitet i sina projekt.

Undervisning

Undervisning sker främst genom webblektioner, videoföreläsningar och kursforumen. Därutöver tillkommer litteraturstudier enligt särskilda anvisningar.

Undervisningen ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar Spelutveckling för Android, 7.5, 5SD061.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteraturen är kostnadsfria onlineresurser.