Kursplan för Bibelhebreiska III

Biblical Hebrew III

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HE107
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-31
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-12-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: Bibelhebreiska II eller minst 15 hp bibelhebreiska/klassisk hebreiska.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som som delkurs inom 5HE111 Hebreiska A och som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Hebreiska i kandidatexamen

Mål

För att erhålla betyg G skall studenten i tillägg till de i 5HE104 Bibelhebreiska I och 5HE106 Bibelhebreiska II angivna målen minst kunna:
- redogöra för de viktigaste formorden och huvuddragen i satsläran;
- med och utan hjälpmedel översätta bibeltext från hebreiska;
- vid läsning och översättning av prosatexter tillämpa kunskaper i hebreisk satslära.

Innehåll

Kursen syftar till att fördjupa färdigheten att läsa och analysera bibelhebreiska texter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande examination och skriftligt slutprov, samt genom kortare PM-uppgift (5-10 sidor).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2020

 • Elliger, Karl; Rudolph, Wilhelm Biblia Hebraica Stuttgartensia

  Ed. funditus renovata: Stuttgart,c 1968-1976: 1968-1976

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Moberg, Axel Hebreiska glosor till Genesis kap. 1-9

  Lund: Gleerup, 1924

  Tillhandahålls av institutionen

  Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur

Lexikon, Bibelhebreiska I, II och III

Valfritt - men något av följande rekommenderas:

 • Feyerabend, Karl Langenscheidt's pocket Hebrew dictionary to the Old Testament : Hebrew-English

  15. ed.: Maspeth, N.Y.: Langenscheidt, [19--?]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Holladay, William Lee Baumgartner, Walter; Koehler, Ludwig A concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament : based upon the lexical work of Ludwig Koehler and Walter Baumgartner

  Leiden: Brill, 1971

  Se bibliotekets söktjänst

 • Koehler, Ludwig; Baumgartner, Walter Richardson, M. E. J. The Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament

  Leiden: Brill, 1994-2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • The new Brown, Driver, Briggs, Gesenius Hebrew and English lexicon : with an appendix containing the biblical Aramaic Brown, Francis; Briggs, Charles A.; Driver, Samuel Rolles0 49845 Gesenius, Wilhelm

  Peabody, Mass.: Hendrickson, cop. 1979

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan