Kursplan för Barns ojämlika geografier

Children's Unequal Geographies

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE202
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Barn- och ungdomsvetenskap A1N, Pedagogik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-01-31
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-12-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursen ingår också i masterprogrammet i utbildningsvetenskap. Kursen ges på engelska.

Mål

Syftet med kursen är behandla rumsliga dimensioner av strukturella och erfarna ojämlikheter i barns vardagsliv.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

 • Uppvisa kunskap om och förståelse för ojämlikheter i relation till barndomens rum och platser.
 • Beskriva och kritiskt diskutera rumsliga processer, praktiker och diskurser genom vilka ojämlikheter skapas och möts i barndomens rum och platser.
 • Kunna identifiera och analysera rumsliga dimensioner i barns vardagsliv i relation till barns aktörskap likväl som till ålder, social klass, etnicitet och kön.

Innehåll

 • Introduktion till det barndomsgeografiska forskningsfältet inom det tvärvetenskapliga ämnet barn- och ungdomsvetenskap.
 • Barns och ungdomars olika vardagliga liv beroende på tid, plats och andra omständigheter.
 • Skilda villkor i barndomens rum och platser i hem, skola och bostadsområde.
 • Aktörskap och sociala strukturer i barns ojämlika geografier.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller skriftlig individuell uppgift och muntliga presentationer.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Holt, Louise Geographies of children, youth and families : an international perspective

  London: Routledge, 2011.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karsten, L It all used to be better? Different generations on continuity and change in urban children's daily use of space

  Ingår i:

  Children's geographies

  vol. 3 (2005) nr. 3 s. 275-290

  (15 pages)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Phiri, D. T. Rural children’s role in buffering household poverty through ganyu (piecework) in Zambia

  Ingår i:

  Children's geographies

  vol. 14 (2016) nr. 6 s. 685-700

  (15 pages)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sutton, L ‘They'd only call you a scally if you are poor’ : the impact of socio-economic status on children's identities

  Ingår i:

  Children's geographies

  vol. 7 (2009) nr. 3 s. 277-290

  (13 pages)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thomson, S ‘Territorialising’ the primary school playground : deconstructing the geography of playtime

  Ingår i:

  Children's geographies

  vol. 3 (2005) nr. 1 s. 63-78

  (15 pages)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ursin, M ‘Wherever I lay my head is home’ – young people's experience of home in the Brazilian street environment

  Ingår i:

  Children's geographies

  vol. 9 (2011) nr. 2 s. 221-234

  (13 pages)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • van der Burgt, D Spatial avoidance or spatial confidence? Young people's agency in the active negotiation of risk and safety in public space

  Ingår i:

  Children's geographies

  vol. 13 (2015) nr. 2 s. 181-195

  (14 pages)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Where dogs, ghosts and lions roam : learning from mobile ethnographies on the journey from school Porter, G; Hampshire, K; Abane, A; Munthali, A; Robson, E; Mashiri, M; Maponya, G

  Ingår i:

  Children's geographies

  vol. 8 (2010) nr. 2 s. 91-105

  (14 pages)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zhang, N Home divided, home reconstructed : children in rural–urban migration in contemporary China

  Ingår i:

  Children's geographies

  vol. 13 (2015) nr. 4 s. 381-397

  (16 pages)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wells, Karen Teen lives around the world: A Global Encyclopedia

  E-book, 2019

  (Valda delar, cirka 50 sidor)

  Obligatorisk

 • Educational and spatial justice in rural and urban areas in three Nordic countries: a meta-ethnographic analysis Beach, Dennis; From, Tuuli; Johansson, Monica; Öhrn, Elisabet

  Ingår i:

  Education inquiry

  vol. 9 (2018) nr. 1 s. 4-21

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • ’Youth nightlife at home: towards a feminist conceptualisation of home’ Pelzelmayer, Katharina; Landolt, Sara; Truong, Jasmine; Labhart, Florian; Santani, Darshan; Kuntsche, Emmanuel; Gatica-Perez, Daniel

  Ingår i:

  Children's geographies

  vol. 19 (2021) nr. 1 s. 1-12

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rönnlund, M. ‘I Love this Place, but I Won’t Stay’: Identification with Place and Imagined Spatial Futures Among Youth Living in Rural Areas in Sweden.

  Ingår i:

  Young [Elektronisk resurs] : Nordic journal of youth research

  [Thousand Oaks, Calif.], 2003-

  vol. 28 (2020) nr. 2 s. 123-137

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bayón, M.C.; Saraví, G.A. Place, Class Interaction, and Urban Segregation: Experiencing Inequality in Mexico City

  Ingår i:

  Space and culture.

  Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2002-

  vol. 21 (2018) nr. 3 s. 291-305

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hall, Joseph J. ‘The Word Gay has been Banned but People use it in the Boys’ Toilets whenever you go in’: spatialising children’s subjectivities in response to gender and sexualities education in English primary schools

  Ingår i:

  Social & cultural geography.

  Basingstoke, Hants: Routledge, Taylor & Francis Group, 2000-

  vol. 21 (2020) nr. 2 s. 162-185

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

Versioner av litteraturlistan