Kursplan för Genusteori

Gender Theory

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN010
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-01-08
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  Kandidatexamen

 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Centrum för genusvetenskap ansvarar för kursen. Kursen är obligatorisk inom masterprogrammet i humaniora, inriktning genusvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Självständigt identifiera, diskutera och kritiskt förhålla sig till skilda teoretiska diskussioner kring kön/genus.
 • Diskutera genusvetenskapliga teorier och metoder belysta i ett tvärvetenskapligt perspektiv med globala utblickar.
 • Identifiera och problematisera betydelser av hur kön/genus strukturerar, och struktureras i, kultur, samhälle och vetenskap utifrån skilda teman t.ex. arbete, politik, familj liksom maskulinitet, ras och globalisering.
 • Aktivt och självständigt delta i avancerade seminariediskussioner genomföra avancerade skriftliga och muntliga uppgifter på ett självständigt och kritiskt sätt.

Innehåll

Teoriutvecklingen inom det genusvetenskapliga fältet har sedan 1970-talet varit både intensiv och mångsidig. Det huvudsakliga syftet med denna kurs är att introducera tongivande teoretiska diskussioner omkring kön och genus, att granska olika förståelser av dessa centrala begrepp, och hur de sammanlänkas med andra maktdimensioner som till exempel sexualitet, etnicitet, och funktionalitet. Ett urval teoretiska inriktningar undersöks och problematiseras under kursen, samt sätts i relation till varandra för att belysa brytpunkter och utvecklingslinjer.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och/eller seminarier.

Examination

För godkänt betyg krävs aktivt deltagande i seminarierna och en ventilerad och godkänd redovisningsuppgift. Slutuppgiften kommer att genomgå en plagiatkontroll.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteraturlista Genusteori

Litteraturlistan uppdateras inför varje hösttermin. Aktuell lista visas senast 5 veckor före kursstart. Från och med höstterminen 2020 blir listan helt engelskspråkig.

Nyckeltexter

 • Ahmed, Sara Living a feminist life

  Durham: Duke University Press, 2017

  Introduktion samt Part 1 (90 sid) Conclusion 1 & 2, s. 235-268 (33 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ahmed, Sara A Phenomenology of Whiteness

  Ingår i:

  Feminist theory.

  vol. 8 (2007) nr. 2 s. 149-168

  Finns även online på svenska. Se kursens läsanvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ahmed, Sara On Collective Feelings, or the Impressions Left by Others

  Ingår i:

  Theory, culture & society.

  vol. 20 (2004) nr. 1 s. 25-42

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alarcon, Norma The Theoretical Subjects of This Bridge Called My Back and Anglo- American Feminism

  Ingår i:

  Making face, making soul : Haciendo caras : creative and critical perspectives by feminists of color

  1. ed.: San Francisco: Aunt Lute Books, cop. 1990

  (1990) s. 356-366

  Se bibliotekets söktjänst

 • Arruzza, Cinzia; Bhattacharya, Tithi; Fraser, Nancy Feminism for the 99 percent : a manifesto

  London: Verso, 2019

  s. 1-59 Finns även online. Se kursens läsanvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cixous, Hélène The Laugh of the Medusa

  Ingår i:

  Signs : journal of women in culture and society

  Chicago, Ill.: Chicago U. P., 1975-

  vol. 1 (1976) nr. 4 s. 875-893

  Se bibliotekets söktjänst

 • Frye, Marilyn The politics of reality : essays in feminist theory

  Trumansburg, N.Y.: Crossing P., cop 1983

  s. 17-40 (23 sidor) Finns även online. Se kursens läsanvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hayward, Eva Spider city sex

  Ingår i:

  Women & performance : a journal of feminist theory

  New York, N.Y.: Women & Performance Project at the Dept. of Performance Studies, New York University/Tisch School of the Arts, 1983-

  vol. 20 (2010) nr. 3 s. 225-251

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hemmings, Claire Affective solidarity : feminist reflexivity and political transformation

  Ingår i:

  Feminist theory.

  (2012) nr. 13 s. 147-161

  Se bibliotekets söktjänst

 • hooks, bell Teaching to transgress : education as the practice of freedom

  London: Routledge, 1994

  "Theory as liberatory practice", s. 59-75

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jasbir, Puar K. Prognosis time : Towards a geopolitics of affect, debility and capacity

  Ingår i:

  Women & performance : a journal of feminist theory

  New York, N.Y.: Women & Performance Project at the Dept. of Performance Studies, New York University/Tisch School of the Arts, 1983-

  vol. 19 (2009) nr. 2 s. 161-172

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lugones, Maria Playfulness, "World"-Travelling, and Loving Perception

  Ingår i:

  Hypatia

  Bloomington, IN: Indiana University Press,

  vol. 2 (1987) nr. 2 s. 3-19

  Se bibliotekets söktjänst

 • Paternotte, David; Kuhar, Roman 'Gender ideology' in movement : Introduction

  Ingår i:

  Anti-gender campaigns in Europe : mobilizing against equality

  London: Rowman & Littlefield International, Ltd., [2017]

  s. 1-22

  s. 1-22

  Se bibliotekets söktjänst

 • Serano, Julia. Whipping girl : a transsexual woman on sexism and the scapegoating of femininity

  Seattle, Wash.: Seal, 2007.

  Kap. 8 (33 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • hooks, bell Feminist theory : from margin to center

  2. ed.: London: Pluto Press, cop. 2000

  Preface och kap. 1 (17 sidor) kap. 2 (14 sidor) Finns även online. Se kursens läsanvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Franklin, Sarah Sexism as a Means of Reproduction: : Some Reflections on the Politics of Academic Practice

  Ingår i:

  New formations [Elektronisk resurs]

  London: Methuen, 1987-

  vol. 86 (2015) nr. 1

  s. 14-33

  Se bibliotekets söktjänst

 • McClintock, Anne Family feuds : gender, nationalism and the family

  Ingår i:

  Feminist review.

  s. 61-80 (19 sidor)

  44, 1993, s. 61-80

  Se bibliotekets söktjänst

 • Freeman, Elizabeth Queer belongings: Kinship theory and queer theory

  Ingår i:

  A companion to lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer studies

  Oxford: Blackwell, 2007

  (2007) s. 295-314

  s. 295-314 (19 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fraser, Nancy Contradictions of capital and care

  Ingår i:

  New left review

  London: 1960-

  s. 99-117 (18 sidor)

  2016, 100, s. 99-117

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hartman, Saidya The Belly of the World: : A Note on Black Women's Labors

  Ingår i:

  Souls [Elektronisk resurs] : a critical journal of Black politics, culture, and society.

  Boulder, CO: Westview Press, c1999-

  vol. 18 (2016) nr. 1

  s. 166-173 (8 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • On Being White: : Thinking Towards a Feminist Understanding of Race and Race Supremacy

  Ingår i:

  The politics of reality : essays in feminist theory

  Trumansburg, N.Y.: Crossing P., cop 1983

  (19 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bilge, Jennifer Intersectionality Undone: : Saving Intersectionality from Feminist Intersectionality Studies

  Ingår i:

  Du Bois Review [Elektronisk resurs]

  Cambridge: Cambridge University Press, 2004-

  vol. 10 (2013) nr. 2

  s. 405-424 (19 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nash, Jennifer C. Feminist originalism : intersectionality and the politics of reading

  Ingår i:

  Feminist theory

  Thousand Oaks: Sage, 2000-

  s. 3-20 (17 sidor)

  2016(17):1, s. 3–20

  Se bibliotekets söktjänst

 • de los Reyes, Paulina Mulinari, Diana Hegemonic Feminism Revisited: : On the Promises of Intersectionality in Times of the Precarisation of Life

  Ingår i:

  NORA : Nordic journal of feminist and gender research

  Se bibliotekets söktjänst

 • Haraway, Donna Jeanne The promises of monsters : a regenerative politics for inappropriate/d others

  Ingår i:

  Cultural studies

  New York: Routledge, 1992

  s. 295-337 (42 sidor)

  S. 295-338

  Se bibliotekets söktjänst

 • Styrker, Susan My Words to Victor Frankenstein above the village of Chamounix: : Performing transgender rage

  Ingår i:

  GLQ : a journal of lesbian and gay studies

  vol. 1 (1994) nr. 3

  s. 234-254 (14 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cvetkovich, Ann Depression is ordinary : public feelings and Saidiya Hartman’s Lose your mother

  Ingår i:

  Feminist theory

  Thousand Oaks: Sage, 2000-

  s. 131-146 (15 sidor)

  2012(13):2, s. 131–146

  Se bibliotekets söktjänst

 • Amin, Kadji Haunted by the 1990s: : Queer Theory's Affective Histories'

  Ingår i:

  Women's studies quarterly.

  vol. 44 (2016) nr. 3/4

  s. 173-189

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ahmed, Sarah Feminist Killjoys (And Other Willful Subjects)

  Ingår i:

  S & F online [Elektronisk resurs]

  New York, NY: Barnard Center for Research on Women, [2003]-

  vol. 8 (2010) nr. 3

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hemmings, Clare Telling feminist stories

  Ingår i:

  Feminist theory

  Thousand Oaks: Sage, 2000-

  s. 115-139

  2005(6):2, s. 115-139

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan