Kursplan för Analytiska metoder

Analytical Methods

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE812
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (F), tillräcklig (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B), utmärkt (A)
 • Inrättad: 2019-05-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 60 hp I nationalekonomi. Därutöver krävs 15 hp i statistik (eller närliggande ämne).
 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna använda de matematiska verktyg som krävs för avancerad analys i mikroekonomi och ekonometri samt känna till och förstå grundläggande begrepp i spelteori.

Innehåll

Kursen består av två delar:

Del 1: Matematik inkluderar funktioner av en variabel och deras derivator, optimering med en variabel, integraler, funktioner av flera variabler och deras partiella derivator, optimering med flera variabler och optimering under bivillkor.

Del 2: Spelteori för ekonomer inkluderar grundläggande begrepp i spelteori som formell representation av spel, spel på extensiv och strategisk form, enperiodiga och upprepade spel och olika jämviktsbegrepp som till exempel Nash jämvikter.

Undervisning

Undervisningen består av en föreläsningsserie.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan användas under kursen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Essential mathematics for economic analysis Sydsæter, Knut; Hammond, Peter J.; Strøm, Arne; Carvajal, Andrés M.

  Sixth edition: Upper Saddle River: Pearson, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tadelis, Steve; Tadelis, Steve Game theory : an introduction

  Princeton: Princeton University Press, c2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan