Kursplan för Arameiska/syriska: fördjupad breddningskurs

Aramaic/Syriac: Advanced Optional Course

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SY502
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-11-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-01-24
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Arameiska/syriska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

Avseende delkursen Klassisk syrisk prosa och poesi
Genomföra en komparativ specialstudie av arameiskans språkstruktur mot bakgrunden av andra semitiska språk, samt
Det som anges i målbeskrivningen för delkursen Klassisk syrisk prosa och poesi inom Arameiska/syriska B

Avseende delkursen Klassisk syrisk syntax och text:
Det som anges i målbeskrivningen för delkursen Klassisk syrisk syntax och text inom Arameiska/syriska B

Avseende delkursen Arameisk/syrisk litteratur:
Det som anges i målbeskrivningen för delkursen Arameisk/syrisk litteratur inom Arameiska/syriska B.

Innehåll

Klassisk syrisk prosa och poesi, 5 hp
Klassisk syrisk syntax och text, 5 hp
Arameisk/syrisk litteratur, 5 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Delkurserna 1 och 2 examineras genom salsskrivning, delkurs 3 i enlighet med Arameisk/syrisk litteratur (5SY221).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2020

 • Nöldeke, Theodor Compendious Syriac Grammar: with a table of characters by Julius Euting, translated from German by J.A. Crichton, Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2001,

  IN: Eisenbrauns, 2001

 • Nöldeke, Theodor Kurzgefasste syrische Grammatik

  2., verbesserte Aufl.: Leipzig: Tauchnitz, 1898

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sokoloff, Michael Arameans, Aramaic and the Aramaic literary tradition

  Ramat-Gan: Bar-Ilan U.P., 1983

  pp. 97-140

  Se bibliotekets söktjänst