Kursplan för Konstruktion av elfordon

Design of an Electric Vehicle

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1EL103
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2020-08-24
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:​

 • i projektform och under handledning bidra till att praktiskt realisera ett tekniskt system för elektrisk framdrift av ett enklare elfordon,
 • verifiera att en föreslagen lösning uppfyller en given specifikation,
 • självständigt söka information för att besvara en given frågeställning,
 • i grupp författa en teknisk rapport.

Innehåll

Uppbyggnad av en mindre elektrisk drivlina avsedd för cykel, skateboard eller moped/scooter eller dylikt. Verifiering av den tekniska lösningen. Rapportskrivning. Informationssökning.

Undervisning

Projektgrupper lokaliseras på olika ställen i Sverige. Projekthandledning sker både på distans och lokalt på projektgruppernas plats. Minst en projektgrupp kommer att vara på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Experiment på den realiserade konstruktionen. Gruppseminarier på projektgruppernas plats och på distans.

Examination

Aktivt deltagande i gruppseminarier (7 hp). Skriftlig teknisk rapport och muntlig redovisning av denna (3 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kompendium samt litteratur som fastställs individuellt i samråd med handledare.