Kursplan för Transistorbaserade radiofrekvensförstärkare

Radio Frequency Solid-State Amplifiers

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA364
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-02-23
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap med Elektromagnetism I och Analog Elektronik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

  Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • dimensionera anpassningsnät för aktiva och passiva komponenter i radiofrekvensområdet av inbyggda system med hjälp av kretsmodeller, S-parametrar och Smith-diagram
 • identifiera och beskriva olika typer av förstärkare
 • designa och utvärdera en radiofrekvensförstärkare och konstruera tillhörande kretskort
 • genomföra mätningarna på radiofrekvensförstärkaren
 • förklara olika koncept inom effektkombination
 • redogöra för industriella tillämpningar av mikrovågseffekt

Innehåll

Transmissionsledningsteori, telegrafekvationen, reflektionskoefficient, Smith-diagrammet. Metoder för impedansanpassning: enkel stub och LC-matchning, tvåportsförstärkning, design för maximal förstärkning, konstant förstärkning och design för specifik förstärkning. Introduktion till load-pull-mätningar. Klasser av förstärkare, harmoniskt avslutade effektförstärkare (PA), Doherty effektförstärkare. Konstruktion och tillverkning av kretskort (PCB). Mättekniker med hög effekt. Effektkombinerare. Industriella tillämpningningar av mikrovågseffekt.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete och laborationer.

Examination

Skriftlig projektrapport.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Pozar, David M. Microwave engineering

  4th ed.: Hoboken, NJ: Wiley, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bujatti, Marina; Sechi, Franco Solid-state Microwave High-power Amplifiers (Artech House microwave library) [Elektronisk resurs]

  Artech House, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk