Kursplan för Bibelhebreiska II

Biblical Hebrew II

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HE106
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-31
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-03-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  Bibelhebreiska I, 7,5 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen kan räknas till biområdet Hebreiska i kandidatexamen.

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för hebreiskans formlära
 • läsa enkla vokaliserade texter med begripligt uttal
 • med hjälpmedel översätta bibeltext från hebreiska
 • utan hjälpmedel översätta enkel prosatext från hebreiska
 • analysera ordformer av såväl nomina som verb, samt enkla texter.

Innehåll

Kursen syftar till att ge färdighet att läsa och analysera bibelhebreiska texter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande examination och skriftligt slutprov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Referenslitteratur

 • Nyberg, H. S. Hebreisk grammatik

  2. uppl.: Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1972

  Tillhandahålls via institutionen

  Se bibliotekets söktjänst

Lexikon, Bibelhebreiska I, II och III

Valfritt - men något av följande rekommenderas:

 • Feyerabend, Karl Langenscheidt's pocket Hebrew dictionary to the Old Testament : Hebrew-English

  15. ed.: Maspeth, N.Y.: Langenscheidt, [19--?]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Holladay, William Lee Baumgartner, Walter; Koehler, Ludwig A concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament : based upon the lexical work of Ludwig Koehler and Walter Baumgartner

  Leiden: Brill, 1971

  Se bibliotekets söktjänst

 • Koehler, Ludwig; Baumgartner, Walter Richardson, M. E. J. The Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament

  Leiden: Brill, 1994-2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • The new Brown, Driver, Briggs, Gesenius Hebrew and English lexicon : with an appendix containing the biblical Aramaic Brown, Francis; Briggs, Charles A.; Driver, Samuel Rolles0 49845 Gesenius, Wilhelm

  Peabody, Mass.: Hendrickson, cop. 1979

  Se bibliotekets söktjänst