Kursplan för Scriptprogrammering

Script Programming

 • 5 poäng
 • Kurskod: 1TD314
 • Nivå: A
 • Ämne: : Datavetenskap
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-01-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 04, 2006
 • Behörighet: Programmeringsteknik MN1, Beräkningsvetenskap NV1 eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Syfte

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna


 • förstå vad scriptspråk är lämpade för, dess fördelar och dess begränsningar
 • ha goda kunskaper i ett scriptspråk och kunna skriva egna script i detta språk
 • ha översiktliga kunskaper i ytterligare ett scriptspråk
 • kunna skriva script för ett eller flera tillämningsområden, t.ex. beräkningar, bioteknik, webbapplikationer, grafiska användargränssnitt
 • ha kännedom om några användbara programbibliotek

Innehåll

Programmering, avlusning och exekvering av scriptspråk. Datatyper. Reguljära uttryck. Funktioner och moduler. Objektorientering. Användning av scriptspråk för beräkningar, bioteknik, webb, grafiska användargränsnitt, inklusive programbibliotek inom dessa områden. Kursdeltagarna väljer delvis tillämpningsområden efter intresse och förkunskaper.
De scriptspråk som används i kursen är Python och Perl. I kursen ingår även introduktion till BioPython och/eller BioPerl.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer

Examination

Inlämningsuppgifter ( 3 poäng ) och tentamen ( 2 poäng ).

Övriga föreskrifter

Kursen innehåller delar där man väljer moment. För vissa av dessa valbara delar är det en fördel med kunskaper i HTML och i bioteknik.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.