Kursplan för Genus, sexualiteter och kroppar

Gender, Sexualities, and Bodies

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN037
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-10-25
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-01-13
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och diskutera grundläggande begrepp, teorier och frågeställningar inom forskningsområdet sexualiteter och kroppsligheter
 • tillämpa och problematisera grundläggande genusvetenskapliga begrepp och teorier om sexualiteter och kroppsligheter
 • göra analyser av genusvetenskapliga frågeställningar och empiriska material
 • skriftligen och muntligen kommunicera grundläggande kunskaper till andra
 • tillämpa enkel referenshantering

Innehåll

Kursen ger en introduktion till grundläggande begrepp, teorier och frågeställningar inom forskningsområdet sexualitet och kroppslighet. Under kursen belyses och diskuteras olika aspekter av sexualiteter och kroppslighet med fokus på kön/genus, makt och politik ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Kursens kan inte ingå i samma examen som Genusvetenskap A, delkurs 3: Sexualiteter och kroppar (7,5 hp) då innehållet är motsvarande.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier. Vissa icke-lärarledda gruppuppgifter kan förekomma. Seminarierna är obligatoriska och examinerande. Frånvaro från enstaka seminarium (1-2) kan i undantagsfall kompenseras genom särskild ersättningsuppgift, som meddelas av läraren och genomförs enligt instruktion och inom given tidsram.

Examination

Kursen examineras löpande genom inlämningsuppgifter och genom deltagande på obligatoriska seminarier. Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Betygskriterier delas ut vid kursstart.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Genusvetenskap A

Litteraturlistan uppdateras inför varje ny termin. Aktuell lista visas senast 5 veckor före kursstart.

Genus, sexualiteter och kroppar

 • Allen, Mary “Is There Gender Symmetry in Intimate Partner Violence?”

  Ingår i:

  Child & family social work [Elektronisk resurs]

  u997-

  vol. 16 (2011) nr. 3

  s. 245-54 (9 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bahner, Julia "Sexual professionalism: for whom? The case of sexual facilitation in Swedish personal assistance services",

  Ingår i:

  Disability & society

  London: Taylor & Francis, 1986-

  vol. 30 (2015) nr. 5

  s. 788-801 (11 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bettcher, Talia Mae Evil Deceivers and Make-Believers: On Transphobic Violence and the Politics of Illusion

  Ingår i:

  The transgender studies reader 2

  1 ed.: New York: Routledge, 2013

  s. 278-290

  (13 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bremer, Signe Mellan vita rum - Om väntan, vithet och maskulinitet i två berättelser om transsexuella patientskap

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap [Elektronisk resurs]

  1980-

  vol. 31 (2010) nr. 1-2

  s. 91-112.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bylund, Christine Anakrona livsvillkor : en studie av funktionalitet, möjligheter och begär i den föränderliga svenska välfärdsstaten

  Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, 2022

  Fritt tillgänglig via Umeå universitet

  s. 17-30 (13 s), kursivt s. 31-33 och 221-229.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cahn, Susan K. From the "muscle moll" to the "butch" ballplayer : mannishness, lesbianism, and homophobia in U.S. women's sport

  Ingår i:

  Feminist studies

  New York: 1972-

  (26 s.)

  19(1993):2, s. 343-368

  Se bibliotekets söktjänst

 • Carlsson, Ninni En "dålig" flicka: könskonstruktioner i berättelser om sexuella övergrepp

  Ingår i:

  Socialvetenskaplig tidskrift [Elektronisk resurs]

  2021

  vol. 15 (2008)

  30 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Farahani, F. "Diaspora och sexualitet: Förhandlingar om kön och sexualitet i ett föränderligt iransk-svenskt kulturellt landskap",

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap [Elektronisk resurs]

  1980-

  vol. 4 (2013)

  (16 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hemmings, C.; Rudy, S. "‘I don’t know what gender is, but I do, and I can, and we all do’: An interview with Clare Hemmings"

  Ingår i:

  The European journal of women's studies.

  vol. 26 (2019) nr. 2

  s. 211-222. (11 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johansson, Alessandro; Gunnarsson, Lena Jag Är Inte Prostituerad, Jag Lever Normalt’: Sugardejtares Språkliga Och Praktiska Relationsarbete För Att Avgränsa Sugardejting Från Prostitution

  Ingår i:

  Sociologisk forskning : tidskrift för Sveriges sociologförbund

  Växjö: Sveriges sociologförbund, 1964-

  vol. 59 (2022) nr. 1/2

  20 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kwan, Samantha Navigating Public Spaces : Gender, Race, and Body Privilege in Everyday Life

  Ingår i:

  Feminist Formations [Elektronisk resurs]

  1999-

  vol. 22 (2010) nr. 2 s. 144-166

  (22 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Linander, Ida; Alm, Erika; Harrysson, Lisa It Was like I Had to Fit Into a Category: Care-Seekers’ Experiences of Gender Regulation in the Swedish Trans-Specific Healthcare

  Ingår i:

  Health [Elektronisk resurs] : an interdisciplinary journal for the social study of health, illness and medicine

  [London]: SAGE Publications, 1999-

  vol. 23 (2019) nr. 1

  s. 21-38.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundberg, Anna; Werner, Ann En introduktion till genusvetenskapliga begrepp

  Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Löfgren-Mårtenson, Lotta "Hip to be crip?: om cripteori, sexualitet och personer med intellektuell funktionsnedsättning"

  Ingår i:

  Lambda nordica [Elektronisk resurs] : populärvetenskaplig tidskrift om homosexualitet

  Huddinge: Föreningen Lambda nordica, 2012-

  vol. 17 (2012) nr. 1-2

  (25 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Malmberg, Denise “Bodynormativity – Reading Representations of Disabled Female Bodies”

  Ingår i:

  Body claims

  Uppsala: Centre for Gender Research, Uppsala University, 2009

  s. 58-83 (25 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mottier, Véronique. Sexuality : a very short introduction

  Oxford: Oxford University Press, 2008.

  (i urval, ca 100 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nilsson, Roddy Foucault : en introduktion

  Malmö: Égalité, 2008

  s. 97-112 (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nord, Iwo; Bremer, Signe Redaktionsord: Cisnormativitet och feminism

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap [Elektronisk resurs]

  1980-

  vol. 37 (2016) nr. 4

  s. 3-13.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • O'Connell Davidson, Julia The Rights and Wrongs of Prostitution

  Ingår i:

  Hypatia

  Bloomington, IN: Indiana University Press,

  vol. 17 (2002) nr. 2 s. 84-98

  (14 s.) (Laddas ned via UUB, tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Oakley, A. Disturbing Hegemonic Discourse: Nonbinary Gender and Sexual Orientation Labeling on Tumblr

  Ingår i:

  Social media + society [Elektronisk resurs]

  2015-

  vol. 2 (2016) nr. 3

  18 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Parent, Colette; Buckert, Chris; Corriveau, Patrice Sex Work: Rethinking the Job, Respecting the Workers

  Vancouver och Toronto: UBC Press, 2013

  kapitel 1, s. 9-29 (20 s.)

 • Rosenberg, Tiina "Om du är queer, skrik ut det"

  Ingår i:

  Lambda nordica [Elektronisk resurs] : populärvetenskaplig tidskrift om homosexualitet

  Huddinge: Föreningen Lambda nordica, 2012-

  vol. 19 (2014) nr. 1

  (18 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Siverskog, Anna They Just Don’t Have a Clue: Transgender Aging and Implications for Social Work

  Ingår i:

  Journal of gerontological social work [Elektronisk resurs]

  1978-

  vol. 57 (2014) nr. 2-4

  s. 386-406.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Solokoff, Natalie J.; Dupont, Ida Domestic Violence at the Intersections of Race, Class, and Gender

  Ingår i:

  Violence against women : an international and interdisciplinary journal

  Thousand Oaks, Ca: Sage, 1999-

  vol. 11 (2005) nr. 1 s. 38-64

  (26 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sothern, Matthew "You Could Truly Be Yourself If You Just Weren't You: Sexuality, Disabled Body Space, and the (Neo)Liberal Politics of Self-Help",

  Ingår i:

  Environment and planning.. : D Society & space

  London: Pion, 1996-

  vol. 25 (2007) nr. 1

  s. 144-159 (15 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stryker, Susan (De)subjugated Knowledges: An Introduction to Transgender Studies

  Ingår i:

  The transgender studies reader

  London: Routledge, 2006

  s. 1-15

  (16 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sörensdotter, Renita "Vaginalsamlagets självklarhet: Samlagssmärta som ett nyckelbegrepp för hur personal på ungdomsmottagningar begripliggör unga kvinnor med vulvasmärtor"

  Ingår i:

  Lambda nordica [Elektronisk resurs] : populärvetenskaplig tidskrift om homosexualitet

  Huddinge: Föreningen Lambda nordica, 2012-

  vol. 26 (2021) nr. 1

  s. 80-106

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tazzyman, Abigail "Learning Womanhood: Body Modification, Girls and Identity"

  Ingår i:

  Talking Bodies : Interdisciplinary Perspectives on Embodiment, Gender and Identity

  Cham: Springer International Publishing, 2017

  s. 95-114 (18 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tolvhed, Helena Den smala lyckan: Om hälsa som ideologi och om fett som norm- och samhällskritik’

  Ingår i:

  Protes, metafor och den obsoleta kroppen [Elektronisk resurs]

  Stockholm: -, 2017

  s. 55-61.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Westerstrand, Jenny Kung slår dam : våldsforskningsmetodologi i ett våldsamt jämställt Sverige

  Ingår i:

  Sociologisk forskning : tidskrift för Sveriges sociologförbund

  Växjö: Sveriges sociologförbund, 1964-

  (30 s.)

  2010(47):3, s. 5-34

  Se bibliotekets söktjänst

 • Westerstrand, Jenny ‘Prostitutionsfrågan’ - perspektiv och nycklar till en grumlig debatt.

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap [Elektronisk resurs]

  1980-

  (2012) nr. 3

  17 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Young, Iris Marion "Lived Body vs Gender: Reflections on Social Structure and Subjectivity",

  Ingår i:

  Ratio : an international journal of analytic philosophy

  Oxford: Basil Blackwell, 1957-

  vol. 15 (2002) nr. 4

  s. 410-428 (15 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk