Kursplan för Spanska som skolämne: Spanskspråkig litteratur och film

Teaching Spanish: Literature and Film in the Classroom

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF067
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-03-17
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-03-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs. 
Den vänder sig till lärare i spanska i grund- och gymnasieskolan samt lärarstuderande med spanska som inriktning.

Mål

Kursens övergripande syfte är att studenten utvecklar kunskaper om spanskspråkig litteratur och film samt en förmåga att integrera litterära texter och filmer i spanskundervisningen.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • förstå och tolka innehållet i olika typer av skönlitterära texter och filmer
 • sätta skönlitterära texter och filmer i ett historiskt och sociokulturellt sammanhang
 • analysera uttryck och stilistiska aspekter i skönlitterära texter och filmer med hjälp av grundläggande litteratur- och filmvetenskapliga begrepp
 • välja relevant innehåll och arbetssätt för integrerandet av skönitterära texter och filmer i spanskundervisningen
 • uttrycka sig muntligt på spanska på ett tydligt och lättbegripligt sätt
 • uttrycka sig skriftligt på akademisk spanska

Innehåll

 • analys av spanskspråkiga skönlitterära verk och filmer samt diverse digitala material tillhörande olika genrer, perioder och områden
 • tillämpning av texter som behandlar de skönlitterära verken, filmerna och diverse digitala materialen ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv
 • Analys av litterära texter och filmer med utgångspunkt i litteratur- och filmvetenskapliga begrepp.
 • Användning av skönlitterära texter och film i spanskundervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument
 • Undervisningsplanering med utgångspunkt i styrdokument samt didaktiska, skönlitterära och litteraturvetenskapliga teorier

Undervisning

Undervisningen består dels av föreläsningar dels av obligatoriska seminarier där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningsspråket är spanska.

Examination

Kursen examineras skriftligen och muntligen.
Examinationsspråket är spanska.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Rekommenderade förkunskaper: Språkfärdighet i spanska motsvarande B1 enligt Gemensam europeisk referensram för språk.

Kursens innehåll överlappar med 9LF048 och 9LF041. Kurserna får inte ingå i samma examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Merino, José María Cien años de cuentos : (1898-1998) : antología del cuento español en castellano

  Madrid: Alfaguara, 1998

  s.539-546.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cortázar, Julio Deshoras

  3. ed.: Madrid: Alfaguara, 1983

  s.393-408.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Echeverría, Esteban El matadero

  Revista del Río de la Plata: periódico mensual de Historia y Literatura de América,

  https://ciudadseva.com

  Obligatorisk

 • Gámbaro, Griselda Gnutzmann, Rita Decir sí : La malasangre

  1. ed.: Madrid: Cátedra, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Monterroso, Augusto La rana que quería ser una rana auténtica

  Ciudad Seva, 1969

  https://ciudadseva.com

  Obligatorisk

 • Olsbu, Inger; Salkjelsvik, Kari S. Objetos perdidos: La literatura en la clase E/LE. Europa y Noruega

  Hispania, 91, 2008

  http://www.anpenorge.no

  Obligatorisk

 • Quiroga, Hiracio La gallina degollada. (Cuentos de locura de amor y de muerte)

  Ciudad Seva, 1917

  https://ciudadseva.com

  Obligatorisk

 • Rottenberg, D. ¿Será puro cuento? Algunas propuestas para enseñar literatura en las clases de español de la escuela sueca.

  Språklärarnas Riksförbund. Lingua, 2. ISSN 0023-6330, 2015

  Obligatorisk

 • Valenzuela, Luisa Simetrías

  1. ed.: Barcelona: Plaza & Janes, 1997

  s.85-97.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Walsh, María Elena; Jacoboni, Silvia Zoo loco

  1964

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Annat material: kompendium innehållande dokument och artiklar, didaktiskt material (ca 300 s.) samt filmografi som anges vid kursstart.

Referenslitteratur

 • Cabrera Navarro, E Curso de historia de la literatura española

  Barcelona: Vicens Vives, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Franco, Jean Pujol, Carlos Historia de la literatura hispanoamericana : a partir de la independencia

  Barcelona: Ariel, cop. 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • García López, José. Historia de la literatura española

  [20a ed., 10a reimpr.].: Barcelona: Vicens Vives, 2001.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Canavaggio, Jean; Darbord, Bernard; Navarro Durán, Rosa Historia de la literatura española. : T. 6 El siglo XX

  Barcelona: Editorial Ariel, 1995

  Se bibliotekets söktjänst