Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter 2020/2021

Bild för Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter 2020/2021
Anmälan

Vad innebär humanitärt arbete? På vilket sätt förvärras och förändras en humanitär nödsituation av konflikter? Vilka faktorer avgör vad som är en humanitär katastrof? Vilka lagar och moraliska principer styr humanitära insatser? Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter vänder sig till dig som är intresserad av humanitärt arbete både i och utanför Europas gränser.

Om programmet

Magisterprogrammet i humanitärt arbete vid konflikter avser ge dig de färdigheter och förmågor som krävs för att arbeta inom olika sektorer inom humanitärt bistånd, och det ger dig såväl kunskaper som metoder i relation till konfliktsituationer och fredsskapande aktiviteter. Programmet syftar till att hjälpa dig att ta an olika yrkesroller såsom projektledare, konfliktanalytiker eller handläggare på såväl icke-statliga som statliga organisationer.

Under utbildningen lär du dig att:

  • utföra en självberoende analys om olika problem inom området humanitärt arbete vid konflikter
  • förstå specifika perspektiv på humanitära fenomen, inkl. antropologiska, geopolitiska, juridiska, folkhälso-, lednings- och etiska perspektiv
  • förmedla avancerad kunskap om humanitärt arbete till en icke akademisk målgrupp i både muntlig och skriftlig form.
Studentprofil
Våra studenter vill arbeta inom den humanitära sektorn. De kommer från hela världen och från många områden - till exempel antropologi, företagsledning, utvecklingsstudier, mänskliga rättigheter, internationella relationer, språk, juridik, medicin, freds- och konfliktstudier, statsvetenskap, psykologi, sociologi och teologi.

Relaterade program

Examen

Programmet leder till en teologie magisterexamen (Master of Arts in Theology, 60 credits) med international humanitarian action som huvudområde.

Upplägg

Detta är ett ettårigt program. Den första terminen avser ge dig en grund i ämnet humanitärt arbete. Under andra terminen läser du om konflkter och hur de relaterar sig till humanitärt arbete. Du skriver även din magisteruppsats  - se här det breda spektrum av ämnen våra studenter skriver om.

Kurser inom programmet

Termin 1
Introduktion till humanitärt arbete, 5 hp
Antropologi och interkulturella aspekter av humanitärt arbete, 5 hp
Juridiska dimensioner av humanitärt arbete, 5 hp
Management, 5 hp
Public Health in Humanitarian Action, 5 hp
Global politik och humanitärt arbete, 5 hp

Termin 2
Konflikt och fredsbyggande, 15 hp
Magisteruppsats, 15 hp

Om undervisningen

Detta är ett campusbaserat heltidsprogram, vilket innebär cirka 30-40 timmars studier per vecka. Det är inte möjligt att studera detta program på deltid eller på distans. Undervisningsspråket är engelska.

Undervisningen på programmet inkluderar föreläsningar och seminarier där du förväntas spela en aktiv roll. Traditionellt sett innebär ett magisterprogram i Sverige mindre klasstid än i andra länder, med mer självstudier plus individuella / gruppuppgifter och presentationer. Större ansvar läggs på studenterna att hantera sitt eget arbete. Du kommer att ha mycket att göra, men målet är också att ge dig en balanserad arbetsbelastning och tid att tänka på vad du studerar.

Kärnkurserna under första terminen studeras och examineras en i taget. Under den andra terminen gör du de första förberedelserna för magisteruppsatsen innan du tar kursen i Konflikt och fredsbyggande; den andra halvan av terminen ägnas åt att skriva ditt examensarbete. För att kunna registreras för andra terminens kurser, måste du ha avklarat minst 15 poäng inom programmet under första terminen.

Du kommer att skriva din magisteruppsats med vägledning från en handledare och presentera den på ett försvarsseminarium.

Karriär

Efter avklarad examen från programmet kan du fortsätta din karriär i olika yrkesroller som exempelvis projektledare, konfliktanalytiker eller landsansvarig inom såväl statliga som icke-statliga organisationer.

Se intervjun med alumna Rozan Khalifeh som anställdes senare av RedR UK.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Det personliga brevet, max 1 A4-sida, ska skrivas på engelska och nämna motivering, relevant utbildning, erfarenhet och framtida planer inom det humanitära området. Brevet laddas upp tillsammans med övriga dokument på antagning.se.

För sökande intresserade av ett gemensamt internationellt program med bland annat utbytesstudier, hänvisas till det tvååriga masterprogrammet i international humanitarian action, 120 hp, som ges i samarbete med Network on Humanitarian Action (NOHA).

Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter

60 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5510 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen som innehåller ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Är detta masterprogram något för dig? Här hittar du mer information om fakulteten som ordnar utbildningen.

Fakultet och forskning
Bredd, djup och mångfald är tre begrepp som väl illustrerar den forskning som bedrivs vid fakulteten. Teologiska fakulteten är ett ledande centrum inom studier om olika världsreligioner och står värd för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) och Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS). Fakulteten bedriver bland annat forskning om invandring, rasism, mötet mellan naturvetenskap och religion, riter och psykologisk hälsa, teologiska och filosofiska aspekter på djuretik samt religion och välfärd. Dessa exempel visar också på den forskningens samhällsrelevans och dess betydelse för en djupare förståelse av historiska och samtida skeenden och fenomen.

Kontakt

Administratör Carina Lövdahl

hac@teol.uu.se

018-471 21 65

Teologiska institutionen

Thunbergsvägen 3 B, Uppsala

Box 511, 751 20 Uppsala

018-471 22 95

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.