Reserverad plats på ämneslärarprogrammet, inriktning matematik eller naturvetenskapliga ämnen - Tekniskt-naturvetenskapligt basår 2020/2021

Bild för Reserverad plats på ämneslärarprogrammet, inriktning matematik eller naturvetenskapliga ämnen - Tekniskt-naturvetenskapligt basår 2020/2021
 • 40 veckor
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Tekniskt-naturvetenskapligt basår finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten. Efter avklarad basårsutbildning har du en reserverad plats för fortsatta studier inom en programinriktning vid Uppsala universitet. När du läser Uppsala universitets basår får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier.

Om programmet

Basåret är en behörighetsgivande förutbildning och ger ingen examen. När du läser Uppsala universitets basår får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier. Samtidigt som du söker till basårsutbildningen väljer du också vilken typ av utbildningsprogram som du tänker fortsätta med efteråt. De inriktningar där du kan få en reserverad plats är:

 • Civilingenjörsprogram, 300 hp
 • Högskoleingenjörsprogram, 180 hp
 • Kandidatprogram i naturvetenskapliga ämnen, 180 hp
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, inriktning matematik eller naturvetenskapliga inriktningar, 330 hp
Vilka kurser du läser under utbildningen beror på vilken typ av program du tänker studera vidare på och vilka kurser du har läst tidigare. Om du fullföljer basåret har du en reserverad plats på ett utbildningsprogram inom den inriktning du valt nästföljande hösttermin förutsatt att du söker det i tid.

Basåret har också en inriktning för dig som inte har svenska som modersmål och ännu inte har behörighet i svenska. Efter avklarad basårsutbildning har du behörighet i svenska som andraspråk och naturvetenskapliga ämnen samt en reserverad plats för fortsatta studier vid Uppsala universitet.

Eftersom basåret är förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier under din tid på basåret. Dessa studier räknas alltså inte av från de veckor man kan söka studiemedel för studier på högskolenivå. Av samma anledning ger basårsstudierna inte akademiska högskolepoäng (hp).

Som basårsstudent kan du också naturligt ta del av studentlivet med nationer och olika föreningar.

Basårets kurser följer kurserna i Matematik, Fysik, Biologi och Kemi på gymnasieskolans naturvetenskapliga program. På basåret kan du läsa Introduktionskurs till basåret samt behörighetsgivande kurser motsvarande Matematik 3c och 4, Fysik 1b1, 1b2 och 2, Biologi 1 och 2 samt Kemi 1 och 2. Utbildningen i svenska, för dig som saknar behörighet i svenska, följer kursplanen för gymnasieskolans svenska som andraspråk 3.

För att erhålla reserverad plats efter basårsutbildningen krävs för samtliga inriktningar att du läst delkurserna Matematik 3c, Fysik 1b1, 1b2 och Kemi 1 antingen vid basåret eller under dina tidigare gymnasiestudier.
 • Om du antas med reserverad plats på kandidatprogram inom biologi, kemi eller geovetenskap, behöver du även: Biologi 1 och 2, Kemi 2 och Matematik 4.
 • Om du antas med reserverad plats på kandidatprogram inom datavetenskap behöver du även: Matematik 4.
 • Om du antas med reserverad plats på högskoleingenjörsprogram behöver du även: Fysik 2.
 • Om du antas med reserverad plats på civilingenjörsprogram eller kandidatprogram inom fysik och matematik behöver du även: Fysik 2 och Matematik 4.
 • Om du antas med reserverad plats på ämneslärarprogrammet med inriktning mot biologi eller naturkunskap, behöver du även: Biologi 1 och 2, Kemi 2 och Matematik 4
 • Om du antas med reserverad plats på ämneslärarprogrammet med inriktning mot fysik och matematik, behöver du även: Fysik 2 och Matematik 4.
 • Om du antas med reserverad plats på ämneslärarprogrammet med inriktning mot kemi, behöver du även: Biologi 1, Kemi 2 och Matematik 4.
 • Om du antas med reserverad plats på ämneslärarprogrammet med inriktning mot matematik, behöver du även: Matematik 4.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Djamel Baroudi
Kommer från: Halmstad

Varför valde du den här utbildningen och vilket program ska du läsa vidare på?
– Min tidigare karriär var inom jazztrumset och ljudproduktion, men ett ökande intresse för populärvetenskap fick mig att vilja byta bana. Basåret kändes då som ett självklart val. Här är lärarna experter inom sina ämnen, man kan ställa i princip vilken fråga som helst och få ett svar. Det pågår dessutom världsledande forskning lite varstans i Ångströmlaboratoriet, det blir en väldigt inspirerande miljö att studera i. Efter basåret kommer jag att läsa kandidatprogrammet i fysik.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är höga krav på studenterna, det räcker inte med rätt svar på frågor, utan man ska förstå och kunna redogöra för fenomenen man studerar, men man får hjälp hela vägen dit. Det gör att det blir väldigt kul samt att man känner sig väl förberedd inför framtida studier. Man får verkligen testa sina gränser och jag vet nu att jag är kapabel att förstå saker som jag tidigare trott var omöjliga för mig.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Spännande och pirrigt, basåret är en stor grupp, men studentkåren lotsade runt oss och anordnade dagliga aktiviteter. De spände upp ett stort tält på en av Ångströmlaboratoriets gräsmattor. Där kunde man köpa mat och få råd och tips eller bara stå och känna sig förvirrad. Det blev en trygg punkt, redan efter första veckan kände jag mig rätt hemma på Ångström.

Hur ser en vanlig dag ut?
– Det beror på hur många av kurserna man läser, den mesta undervisningen är dessutom frivillig så man kan anpassa dagarna efter sina behov i rätt stor utsträckning. Jag valde att läsa alla kurser då jag först inte visste vilket område jag ville läsa vidare inom. Samtliga kurser var dessutom väldigt bra och jag ville inte gå miste om kunskap. Men, läser man alla kurser så är det ofta 8–15 eller 17 som gäller. Man kan till exempel ha fysiklaboration från 8–12, sedan biologiföreläsning från 13–15 och sedan kemilektion 15–17 där man räknar uppgifter ur ett givet kapitel.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– En av dom bästa grejerna för mig är att staden är byggd runt universitetet. Man blir liksom integrerad i staden bara genom att gå på lektioner. Sen tycker jag att det är spexigt att universitetet är så gammalt och anrikt!

Vad har varit mest utmanande?
– De klassiska sakerna är ju alltid svåra, att plugga tillräckligt mycket till exempel. Jag hamnade efter nästan direkt då jag underskattade nivån som kurserna skulle diskuteras på. Jag kunde komma ifatt genom att förstå hur jag lär mig på bästa sätt, jag behöver utforska saker själv och räkna många uppgifter. Jag har väldigt svårt att ta till mig information från text och tal.

Vilket är ditt mål med den utbildning som du ska läsa sen?
– Jag har olika mål, det första och för mig viktigaste, då jag tänker att det är vägen till långvarighet och framgång, är att känna mig uppfylld. Fysik får mig att känna så, även när jag inte förstår någonting. Det andra är att jag vill göra vad jag kan för en beboelig planet, jag skulle vilja vara på frontlinjen av den kampen. Jag har även jobbat som lärarvikarie i många år och jag vill använda den erfarenheten kombinerat med en fördjupad ämneskunskap till att jobba med barn och unga vuxna.

Tre snabba frågor
Favoritplats i Uppsala?
– Absolut gräsmattan utanför hus 8 på Ångströmlaboratoriet, så mycket kul grejer som hänt där!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Att sitta på kaféer och använda svåra facktermer, jag erkänner!

Vad gör du om fem år?
– Då har jag gått klart ett masterprogram och klurar på att doktorera i något festligt!

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

På basåret har du möjlighet att läsa kurserna Biologi 1, Fysik 1b1, Kemi 1 och Matematik 3c under höstterminen. Under vårterminen kan du sedan läsa kurserna Biologi 2, Fysik 1b2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4. Kurserna i de olika ämnena går parallellt under större delen av terminerna.

Examination sker i slutet av varje kurs samt i förekommande fall löpande under terminen.

Se även utbildningsplanen för basåret. (pdf)

Om undervisningen

Du studerar vid Ångströmlaboratoriet och i andra universitetsmiljöer i Uppsala, precis som studenterna på tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram. På så sätt kan du lätt få den information du behöver för att genomföra din framtida utbildning på bästa sätt.

Undervisningen följer skolverkets kursplaner i respektive ämne men ska också visa den bredd av olika undervisningsformer som förekommer vid universitetet. Delar av basårets undervisning är obligatorisk.

Behörighet och anmälan

Reserverad plats på ämneslärarprogrammet, inriktning matematik eller naturvetenskapliga ämnen

40 veckor

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P1231 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B och Samhällskunskap A

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Utbildningsplan för tekniskt/naturvetenskapligt basår

Kontakt

Studievägledare

basarsvagledning@physics.uu.se

018-471 35 21

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

018-471 5952

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.