Masterprogram i forensisk vetenskap

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i forensisk vetenskap 2022/2023
Anmälan

De flesta brottsplatser har spår av olika typer från en förövare. Spåren kan med en genetisk, kemisk eller toxikologisk analys ge avgörande bevisning i den vidare utredningen och kan bidra till en fällande dom vid en rättegång. De allt mer avancerade och konstant förbättrade metoderna för kriminaltekniska analyser gör forensisk vetenskap till ett växande ämnesområde. Masterprogrammet i forensisk vetenskap gör det möjligt för dig att möta det ökande behovet av akademisk kompetens och forskning, och samtidigt kan kunskapen också användas inom många andra områden.

Om programmet

Målet med programmet är att ge både djup och bred kunskap inom forensisk vetenskap och många av de laborativa momenten inom programmet har anknytning till kriminaltekniska frågeställningar och nyare forskning. Metoderna används dock generellt inom många andra ämnesområden utanför forensisk vetenskap, till exempel inom medicin, miljö, läkemedel, livsmedel och bioteknik. Du kommer öva upp ett kritiskt tänkande och få erfarenhet av att granska information och resultat, kunskaper som är viktiga inom alla vetenskapliga områden. Masterprogrammet i forensisk vetenskap är en bred utbildning med stark forskningsanknytning.

Under utbildningen kan du förvänta dig att:

  • lära dig att självständigt utföra undersökningar, använda statistiska metoder och analysera dina resultat
  • få tillgång till utmärkta labbfaciliteter
  • få forensisk kompetens och forskningserfarenhet.

​Programmet ger dig djup kunskap om tillämpningen av biologiska och kemiska analyser inom rättssystemet. Det innefattar kunskaper om humangenetik, kriminalteknik, forensisk genetik, rättsmedicin, juridik, psykologi, kriminalteknisk kemi och analytisk kemi. Programmet fick vid den senaste utvärderingen av UKÄ (Universitetskanslersämbetet) toppbetyget mycket hög kvalitet.

Studentprofil

Du har en stark grund inom biologi, med kemi bland kurserna, eller en kemibakgrund med molekylärbiologi inkluderat. Du har goda kunskaper inom molekylärbiologi eller humangenetik och organisk, oorganisk och analytisk kemi. Genom dina kandidatstudier har du även erfarenhet av laborativt arbete.

Du har ett naturligt analytiskt tankesätt och kan uttrycka dina tankar och åsikter både muntligt och skriftligt. Att tala engelska är inget problem för dig, och du ser fram emot att lära från erfarenheter hos dina internationella studiekamrater.

Du söker en bred internationell utbildning som kan leda dig vidare åt många håll, exempelvis mot forensisk verksamhet, molekylärbiologi, toxikologi eller analytisk kemi.

Att doktorera efter examen är något du har funderat på, och du ser fram emot att komma i nära kontakt med aktuell forskning genom dina masterstudier. Att arbeta inom något annat område är också något du kan tänka dig, så du uppskattar möjligheten att göra projekt inom industri, vid myndigheter eller utomlands. Du vill gärna hålla flera alternativ öppna.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med forensisk vetenskap som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Monica Ortega Llobet
Från: Barcelona, ​​​​Spanien

Hur valde du ditt program?
Jag läste min kandidatexamen inom biokemi och funderade redan då på att specialisera mig inom något relaterat till forensisk vetenskap. Eftersom det inte fanns många alternativ i mitt land så sökte jag till olika universitet i Storbritannien och Uppsala. Jag fick höra att Uppsala universitet hade ett gott rykte och bestämde mig för det här programmet när jag blev antagen sen.

Hur var det att vara en internationell student?
I Uppsala är internationella studenter ganska hög, samma sak inom programmet, så jag kände mig aldrig exkluderad eller utanför. Alla, särskilt studenter och akademiker, kan och talar engelska utan problem. Att kunna svenska gör det dock lättare att kommunicera med folk utanför universitetsmiljön.

Vad var det bästa med att studera vid Uppsala universitet?
Jag tror att varje person kan ha olika åsikter, men för mig var det bästa möjligheten att träffa människor med olika bakgrunder, kulturer och åsikter, och lära av dem. Det var, och är fortfarande, sinnesöppnande. Uppsala har också allt man kan behöva: aktiviteter, nattliv, vacker natur, så man har aldrig tråkigt!

Kommer du ihåg ditt första intryck av Uppsala? Berätta!
När jag kom till Uppsala kände jag att det var en plats jag kunde vänja mig vid att bo i. Staden är stor, täcker alla behov man kan ha, men känns samtidigt som en liten stad där man kan ta långa promenader i lugn och ro. Alla delar av staden är olika och kan passa alla olika typer av människor.

Beskriv hur en vanlig dag är för dig!
Min dag brukar börja kl. 07.00 med frukost och att läsa en bok. Sedan cyklar jag till BMC för att jobba. Under programmet hade vi schemalagda lektioner eller laborationer. Om vi ​​hade individuell studietid så brukade jag istället gå till något bibliotek. Carolina Rediviva eller Blåsenhus är bra alternativ för tysta studier men behöver du lite buller och prat för att kunna fokusera har nationshusen också studieplatser på dagtid.

Vad var din anledning till att studera och ditt slutliga mål?
Min tanke har alltid varit att kunna arbeta inom forskning, inom biokemi, men jag ville inte bara jobba med grundläggande områden. Forensisk vetenskap verkade vara ett område som skulle ge mig mest förändring i arbetet dag till dag, med många olika metoder och analyser ur en synvinkel som skulle vara direkt kopplad till dess tillämpning i samhället.

Beskriv studentlivet!
Mitt studentliv var främst baserat vid studentnationerna. Uppsala har 13 olika studentnationer som erbjuder olika typer av aktiviteter och nattliv. Jag engagerade mig i Kalmar nation på grund av dess konstnärliga och musikaliska inriktning. Det gjorde att jag fick träffa nya människor som numera är mina bästa vänner, och jag fick lära mig många olika saker som jag annars aldrig skulle kunnat.

Tre snabba frågor:
Vilket är ditt favoritställe i Uppsala?
På sommardagar älskar jag att cykla eller ta långa promenader längs ån, och bada uppströms där ån är smalare och växtligheten väldigt grön och vacker.

Var ser du dig själv om fem år?
Det är en svår fråga, men förhoppningsvis kan jag arbeta inom det forensiska området här i Sverige. Jag har kommit att verkligen gilla livet här.

Var är det bästa stället att studera?
När jag läste programmet brukade jag gå till Carolina Rediviva. Om du kommer dit tillräckligt tidigt på morgonen kan du hitta en plats med bra utsikt uppe på sista våningen i biblioteket. När våren och sommaren kommer rekommenderar jag dock att studera i trädgården!

Våren 2022.

Upplägg

Under första året läser du fem kurser som ger dig breda kunskaper om forensiskt arbete, från att ett brott har begåtts till att en dom faller i rätten. Första terminen lär du dig om brottsplatsundersökningar, medicinsk genetik och rättsmedicin. Under termin två lär du dig om kemiska analysmetoder av bevismaterial och fördjupar dig i rättssystemet och bevisvärdering i brottmål. Kurserna organiseras av forskare med expertis inom sina områden, med inbjudna föreläsare från polisen och Rättsmedicinalverket.

Under hela första terminen kommer du parallellt med kurserna att delta i en föreläsningsserie i professionell utveckling, som innehåller bland annat presentationsteknik, forskningsetik och kulturell kompetens.

År två börjar med ytterligare fördjupning inom analytisk kemi, och därefter följer en valbar period. Under den här perioden kan du välja att antingen läsa en valfri kurs eller förlänga ditt examensarbete från 30 hp till 45 hp. Examensarbetet kan du utföra vid exempelvis ett kriminaltekniskt laboratorium, företag, universitet eller en statlig myndighet. Det kan även göras utomlands och inom många olika ämnesområden (ämnet är inte begränsat till forensisk vetenskap).

Kurser inom programmet

Termin 1

Medicinsk genetik, 7,5 hp

Forensisk vetenskap och kriminalteknik, 7,5 hp

Forensisk genetik och medicin, 15 hp

Termin 2

Rätt, psykologi och forensisk expertis, 15 hp

Kriminalteknisk kemi, 15 hp

Termin 3

Analytiska metoder för forensisk vetenskap, 15 hp

Valbar period, 15 hp

Termin 4

Examensarbete, 30 hp

Om undervisningen

Utbildningen sker i en liten internationell grupp (cirka 20 studenter) och omfattar föreläsningar, projektarbeten, laborationer, gruppundervisning och demonstrationer. Föreläsningar varvas med laborationer i grupp och egna arbeten där du självständigt får sammanställa fakta och att kritisk granska vetenskapliga texter och egna resultat. Examinationerna består av tentamen, seminarier och inlämningsuppgifter.

Närvaro är obligatorisk vid föreläsningar som innehåller demonstrationer, vid gruppundervisning, seminarier, laborationer och obduktionsdemonstration.

All undervisning ges på engelska och studierna bedrivs på heltid i Uppsala.

Studera utomlands

Som student vid Uppsala universitet har du stora möjligheter att studera utomlands. Många studenter som läser forensisk vetenskap väljer att göra examensarbetet den sista terminen vid ett laboratorium utomlands. Du har möjlighet att välja land fritt, såväl inom Europa som utanför.

Karriär

Programmet förbereder dig för forensiskt arbete inom polismyndigheten eller vid kriminaltekniska laboratorier. Till exempel kan du arbeta med DNA-analyser, fingeravtryck, skospår, verktygsspår eller toxikologiska analyser.

Med bred och djup kunskap inom biologi och kemi kan du även arbeta inom många andra områden såsom akademi, livsmedelsindustri, miljö eller läkemedels- och bioteknikindustri. Våra alumner arbetar i dag till exempel som laboratorieingenjörer, kemister, kvalitetsansvariga och konsulter inom life science. Många studenter väljer även att gå vidare med forskarutbildning efter examen.

Omkring en tredjedel av våra alumner arbetar vid svenska eller utländska myndigheter som bland annat forensiker, en fjärdedel inom akademisk forskning och en femtedel inom privat sektor. En majoritet får sitt första jobb innan eller inom sex månader efter examen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp med din anmälan på antagning.se.

Masterprogram i forensisk vetenskap

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P3800 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, biomedicin, molekylärbiologi eller kemi, som inkluderar minst 15 hp inom kemi och/eller biokemi samt 15 hp inom genetik, cellbiologi och/eller molekylärbiologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av:

  • tidigare akademiska studier relevanta för programmet,
  • ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet,
  • en sammanfattning på engelska (max en sida) av ett projektarbete/examensarbete eller motsvarande arbete som har genomförts under kandidatstudierna och
  • relevant arbetslivserfarenhet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För information om programmet, kontakta Marie Allen

marie.allen@igp.uu.se

018-471 48 03

Studievägledare

medmaster@uadm.uu.se

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Dag Hammarskjölds väg 20

Rudbecklaboratoriet, 751 85 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02