Antikens kultur och samhällsliv - Masterprogram i humaniora

Läsåret 2022/2023

Bild för Antikens kultur och samhällsliv - Masterprogram i humaniora 2022/2023
Anmälan

Mycket av det vi tar för givet idag har sitt ursprung i de antika kulturerna runt Medelhavet. Inriktningen antikens kultur och samhällsliv på masterprogrammet i humaniora ger en bred utbildning inom den antika världens historia, arkeologi, konst, religion och filosofi. Du lär dig att analysera historiska processer och fenomen genom ett fascinerande källmaterial. Du får även specialkunskaper inom ett självvalt område som behandlas i en vetenskaplig uppsats.

Om programmet

Detta är programmet för dig som är intresserad av Medelhavsvärldens arkeologi och antika historia. Mycket av det vi idag tycker är självklart inom politik, ekonomi och kultur har påverkats av antiken. Du lär dig att analysera och förmedla ett kulturarv som är av stor betydelse för den europeiska identiteten.

Master- och magisterutbildning i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet ingår i Masterprogram i humaniora. Programmet sträcker sig över två år och leder till en masterexamen, men du kan även välja att läsa ett ettårigt program för en magisterexamen.

I programmet läser du både obligatoriska och valbara kurser. Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet erbjuder normalt fyra eller fem kurser inom arkeologi, antikens kultur och samhällsliv och egyptologi. Du kan dessutom välja kurser inom andra ämnen om du önskar en bredare humanistisk utbildning.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med antikens kultur och samhällsliv som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet inleds med en obligatorisk gemensam kurs, Det mångfaldiga förflutna, om 7,5 hp. Den ges på halvtid och samläses med studenter som läser Masterprogram i humaniora, inriktningarna arkeologi och egyptologi. Ytterligare en obligatorisk kurs är Det vetenskapliga hantverket, 7,5 hp. Den går på kvartsfart över hela första terminen.

I övrigt finns en stor frihet att bygga din utbildning utifrån ditt eget intresse. I början av höstterminen kommer du att upprätta en individuell studieplanering (ISP) tillsammans med programkoordinator eller studierektor. Då går vi bland annat igenom hur du vill lägga upp dina studier, vilka kurser du vill läsa, och när du ska skriva på din uppsats. Denna ISP revideras varje termin, eller oftare vid behov.

Institutionen ger ett antal kurser, som i normalfallet löper på halvfart. Tanken bakom detta är att du ska läsa två kurser parallellt, alternativt läsa en kurs samtidigt som du skriver på ditt examensarbete. Förutom institutionens vanliga kursutbud, vilket varierar, kan du göra praktik (7,5 och/eller 15 hp), eller läsa individuellt utformade fördjupnings- eller metodkurser om 7,5 hp. Du kan även läsa kurser vid andra institutioner vid Uppsala universitet. De flesta av institutionens kurser ges i både Uppsala och i Visby; några endast på ett av campusen.

Examensarbetet om 45 hp delas upp och skrivs över flera terminer. Du kan antingen skriva på halvtid eller på heltid. De flesta kurser ges på engelska och du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på svenska eller engelska.

Kurser inom programmet

Du har möjlighet att själv lägga upp din studiegång i samråd med studierektor. Här nedan följer ett exempel på hur en sådan studiegång kan se ut för det fulla, tvååriga programmet.

Termin 1

Det mångfaldiga förflutna, 7,5 hp (obligatorisk)

Det vetenskapliga hantverket, 7,5 hp (obligatorisk)

Valbara kurser om 15 hp

Termin 2

Valbara kurser om 30 hp

Termin 3

Praktik, 15 hp

Examensarbete, 15 hp

Termin 4

Examensarbete, 30 hp

Om undervisningen

Kurserna omfattar normalt 7,5 högskolepoäng och löper på halvfart under 10 veckor. Innehållet, undervisningen och kursmålen för varje kurs kan variera, men finns beskrivet i respektive kursplan. Undervisningen består vanligtvis av två eller fyra timmar seminarier och föreläsningar varje vecka.

Mellan undervisningspassen förväntas du läsa och fundera över olika texter, vanligtvis på egen hand men ibland även i grupp. En del kurser är mer praktiskt orienterade, t.ex. verksamhetsförlagd utbildning (praktik) och kurser i geografiska informationssystem (GIS). Under dessa kurser förväntas du arbeta upp till 30 eller t.o.m. 40 timmar i veckan på ett kontor, i ett labb eller i fält. Ytterligare andra kurser ges vid de svenska Medelhavsinstituten i Athen och Rom. Om du antas till en av dessa kurser innebär det utlandsvistelser i Grekland eller Italien i mellan en och tio veckor.

Examinationen är vanligtvis löpande genom aktivt deltagande i seminarier och inlämnade av flera korta, egenförfattade texter med tydliga deadlines. Den kan också bestå av en längre text som lämnas in i slutet av kurser. Praktiskt orienterade kurser examineras löpande av en handledare eller utsedd examinator.

Programmet ges på engelska och du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på engelska eller svenska.

Studera utomlands

Du har även möjlighet att studera utomlands under en termin. Institutionen för arkeologi och antik historia har Erasmusavtal med ett antal institutioner vid utländska universitet men det är också möjligt för studenter att söka sig en plats på egen hand, vilket många gör. Utlandsvistelsen sker vanligtvis under andra studieåret.

Karriär

En examen från den avancerade nivån gör dig behörig att bli antagen till forskarutbildningen i antikens kultur och samhällsliv. Våra tidigare studenter arbetar som arkeologer, arkivarier, museiintendenter, museipedagoger, utredare hos kommun och stat, biståndsarbetare, reseledare, guider, kulturskribenter, och som forskare och lärare på universitet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Antikens kultur och samhällsliv

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5002 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp antikens kultur och samhällsliv eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

018-471 28 97

Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Kulturantropologi och etnologi: Charlotta Widmark

charlotta.widmark@antro.uu.se

018-471 70 33

Kulturvård: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 83 87

Egyptologi: Andreas Dorn

andreas.dorn@egyptologi.uu.se

018-471 28 97

Estetik: Nicholas Wiltsher

nicholas.wiltsher@filosofi.uu.se

018-471 73 53

Genusvetenskap: Jenny Björklund

jenny.bjorklund@gender.uu.se

018-471 57 96

Idé- och lärdomshistoria: Orsi Husz

info@idehist.uu.se

018-471 57 53

Konstvetenskap: Emilie Karlsmo

info@konstvet.uu.se

Litteraturvetenskap, retorik

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Historisk-filosofiska fakulteten

Dag Hammarskjölds väg 7

Box 256, 751 05 UPPSALA

histfil@histfilfak.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02