Bio- och nanomaterial - Masterprogram i kemi

Läsåret 2022/2023

Bild för Bio- och nanomaterial - Masterprogram i kemi 2022/2023
Anmälan

Masterprogrammet i kemi med inriktningen bio- och nanomaterial är en unik specialisering vid Uppsala universitet som ger dig spetskompetens inom bio- och nanomaterial. Lärarna är ledande experter inom sina områden och aktiva forskare, vilket ger dig den senaste kunskapen från forskningsfronten. Studierna kombinerar teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom bland annat polymerkemi, organisk kemi och materialkemi.

Om programmet

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Speciellt fick kemiutbildningen omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad top 100 av QS World University Rankings.

Programmet har starka kopplingar till världsledande forskning inom bio- och nanomaterial. Det är en unik specialisering vid Uppsala universitet, med lärare som är ledande experter inom exempelvis vävnadsteknik och biomaterial. Utbildningen ger dig möjlighet att göra ditt examensarbete i en dynamisk och världsklassig forskningsmiljö, antigen vid universitetet eller i ett företag.

Under utbildningen kommer du att

 • få möjlighet att få en personlig mentor som hjälper dig att förbereda dig för din framtida karriär
 • få tillgång till avancerade forskningsinstrument
 • studera vid ett universitet med två nobelpris i kemi.
Det finns en stor flexibilitet inom programmet att välja kurser beroende på din bakgrund och intresse. Under den första terminen väljer du kurser inom biokemi/kemisk biologi eller kurser mer relaterade till fysikalisk kemi och ytkemi för att komplettera dina tidigare studier. Kurserna under de följande terminerna visar hur tvärvetenskapligt detta mycket aktiva forskningsfält är.

Mångfalden och mångsidigheten inom analytisk kemi syns också i var studenterna gör sina examensarbeten, vilket kan vara i deras mentors forskningsgrupp eller i en forskargrupp inom ett annat relaterat område. Genom att välja en kurs i forskningspraktik där du får medverka i arbetet i en forskargrupp har du möjlighet att ytterligare fördjupa din teoretiska kunskap och utveckla din experimentella färdighet.

Uppsala universitet är en del av SciLifeLab där det kan finnas lämpliga projekt för en student inom bio- och nanomaterial. I Uppsalaregionen finns det flera både stora och mindre biotech-företag där du kan hitta intressanta projekt under din utbildning, vilket ger dig möjlighet att skapa ett breddat nätverk av kontakter.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Första terminen kommer du att läsa kemikurser som bygger på dina tidigare kunskaper och färdigheter och som ger en god teoretisk och praktisk grund för de fortsatta studierna. Några av dessa är även gemensamma med andra inriktningar inom masterprogrammet. På den första kursen kommer du att få träffa flera av våra professorer inom olika delar av kemin som ger seminarier om aktuella trender inom sina respektive forskningsfält.

Under andra och tredje terminen kommer du att läsa olika kurser inom till exempel biomaterial, mjuka material, yt- och kolloidkemi och organisk kemi. Bredden inom detta område och dess tillämpningar framgår även av kurserna i nanobioteknik, som följs av en kurs som behandlar både de mekaniska egenskaperna hos mjuka material, men även ledande polymerer och polymerelektrolyter, där tillämpningarna sträcker sig från solceller till medicinska tillämpningar.

Alla kurser innehåller en kombination av teori och träning av experimentell färdighet.

Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 hp.

Exempel på examensarbeten 2020:

 • D. Friesen: Shear thinning/self-healing properties of shape holding injectable collagen hydrogels crosslinked by thiol-michael click reaction
 • M.-S. Dima-Balcescu: Synthesis of chemically modified siRNA for bioconjugation
 • A. Eliasson: Surface energy: Liquids as a new tool for fabrication of microsystems

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

Kurserna varvar teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare, vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Du kommer att få en personlig mentor som bjuder in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din framtida karriär. Där kommer du att träffa doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av vår forskningsmiljö. Våra forskargrupper har ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter, vilket du har stor nytta av vid val av examensarbete och även för att skapa ett brett kontaktnät.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du en systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Kemisektionen vid Uppsala universitet har ett stort antal utbyten med andra universitet i Europa. Du kan välja att tillbringa en del av din utbildning som utbytesstudent i ett annat land.

Karriär

En masterexamen i kemi från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar i Sverige och internationellt, inte minst tack vare vår nära koppling till excellent och världsledande forskning. Du har stora möjligheter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig sektor, eget företagande eller inom den akademiska världen. Arbetsmarknaden för kemister från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god. Bland de som har tagit master- eller magisterexamen de senaste tio åren är 97 % i arbete eller studerande/doktorand.

Du får kunskaper och färdigheter för att utföra speciella och avancerade arbetsuppgifter inom ditt område samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta sektorer och med en specialisering kommer du att ha en god bakgrund för att inneha nyckelpositioner i arbetet med att möta framtida utmaningar. Det kan till exempel vara inom kontroll av nya produkter och produktionsmetoder, avancerade metoder för miljökontroll och övervakning, eller utveckling av metoder för hitta nya biomarkörer för diagnostiska tillämpningar.

Arbets­uppgifterna varierar och kan till exempel vara:

 • forskning och utveckling
 • säkerhetsansvar och juridiska frågor
 • patentering av uppfinningar
 • marknadsföring och försäljning
 • övergripande arbete med miljö och hållbarhetsfrågor.
Våra tidigare studenter arbetar till exempel på:
 • Nouryon
 • Galderma
 • Mecordia AB
 • Rontis Corporation
 • Alfa Laval AB
Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Bio- och nanomaterial

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P1379 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kemi, biologi och fysik, varav minst 60 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare

master@kemi.uu.se

018-471 37 92

Programansvarig

kemimaster@kemi.uu.se

018-471 36 31

Institutionen för kemi - BMC

Husargatan 3, Uppsala

Box 576, 751 23 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02