Concurrency och parallellprogrammering - Masterprogram i datavetenskap 2020/2021

Bild för Concurrency och parallellprogrammering - Masterprogram i datavetenskap 2020/2021
Anmälan

Masterprogrammet i datavetenskap med inriktning mot concurrency och parallellprogrammering ger dig en unik möjlighet att bli expert på design och implementering av parallell programvara som kan utnyttja möjligheterna hos modern hårdvara, allt från smartphones till moln och superdatorer. Våra många kurser undervisas av internationellt renommerade forskare inom parallellprogrammering och ger dig möjligheten att vara en del av forsknings- och utvecklingsfronten.

Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet, där du läser master-programmet i datavetenskap, är världsledande i forskning inom dataområdet. Det innebär att undervisningen på kurserna ges av ledande forskare som alltid är uppdaterade med de senaste insikterna.

Undervisningen sker i en både vetenskapligt och socialt stimulerande internationell miljö där du skapar ett världsomspännande kontaktnät av lärare, forskare och studiekamrater från hela världen.

Om programmet

Syftet med det masterprogrammet i datavetenskap med inriktning mot concurrency och parallellprogrammering är att ge dig en unik möjlighet att bli expert på design och implementering av parallell programvara. Kärnkurserna behandlar de särskilda element inom all de programspråk som behövs, samt avancerad datorarkitektur och parallellprogrammering på olika abstraktionsnivåer.

Under utbildningen kommer du att

 • integrera teori med praktiska övningar
 • delta i undervisning utförd av forskare i världsklass samt experter inom samtidighet och parallell programmering
 • få möjlighet att anpassa och skräddarsy din utbildning till dina egna intressen.
En tredjedel av programmet består av valbara kurser, så att du kan skapa din egen utbildningsprofil. Valet av kurser sker i dialog med studievägledare och lärare, för att säkerställa att du får en utbildning som passar dina förutsättningar, kunskaper och intressen. De flesta kurser kombinerar teori med praktiska övningar och undervisas av internationellt banbrytande forskare vid forskningscentret UPMARC som ligger i den internationella framkanten inom programmering av dagens och morgondagens parallella maskiner.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med datavetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Kärnkurserna handlar om särskilda element i olika programspråk, avancerad datorarkitektur och parallellprogrammering på olika abstraktionsnivåer. En tredjedel av programmet består av valbara kurser så att du kan skapa din egen profil. Övriga valbara kurser väljs fritt från följande områden:

 • programmeringsspråk
 • programvaruutveckling
 • parallellprogrammering
 • datakommunikation
 • databaser
 • informationsutvinning
 • algoritmer
 • realtidssystem
 • datorarkitektur
 • artificiell intelligens
 • människa-datorinteraktion
Under programmets tredje termin ingår normalt en större projektkurs. Den sista terminen består av ett examensarbete som du kan göra inom näringslivet eller inom ett universitet. Det är vanligt att examensarbetet blir en inkörsport till arbetsmarknaden, både inom industri eller genom doktorandstudier.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

Masterprogrammet i datavetenskap erbjuder varje student en individuell studieplan vilket medför utmärkta möjligheter till lärande. Dock kräver det att du är villig att arbeta hårt och kan ta ansvar för din utbildning och ditt lärande.

Undervisningen sker på olika sätt på skilda kurser, eftersom undervisningen anpassas till ämnets karaktär. Vanligt är föreläsningar, 2 x 45 minuter långa, med presentationer av nytt material. Praktiska övningar, räkneövningar eller datorlaborationer tar upp merparten av den schemalagda tiden. Under dessa arbetar man nästan alltid i små grupper och för diskussioner med både studiekamrater och lärare. De flesta kurser innehåller dessutom någon form av projekt, där du som student själv löser problem med de verktyg som du har fått från kursen, eller tillämpar dina nya kunskaper. Dessa projekt redovisas ofta såväl muntligt som skriftligt.

Examinationen varierar också mellan kurserna. Naturligtvis kommer du att skriva flera tentor under utbildningen, men hemtentor, betygsatta projekt, större redovisningar etc. är också vanligt förekommande examinationsformer.

Programmet ges på engelska.

Karriär

Studenter från masterprogrammet i datavetenskap med inriktning mot concurrency och parallellprogrammering är attraktiva på en högt kvalificerad internationell arbetsmarknad. Personer med en solid datavetenskaplig utbildning kombinerad med kunskaper och färdigheter inom parallellprogrammering är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Det är enkelt att finna intressanta arbeten; många studenter får attraktiva jobberbjudande redan under sin studietid. Det kan vara klokt att använda sitt examensarbete som ett sätt att känna på arbetsmarknaden och en specifik arbetsgivare, för att på så sätt ta reda på vad man själv vill göra.

Med en masterutbildning i datavetenskap med inriktning mot concurrency och parallellprogrammering är du väl förberedd för att ta ett påtagligt ansvar inom en datorindustri som måste bli alltmer parallell, men som för tillfället saknar både den kompetens och de verktyg som utvecklingen kräver.

De flesta av våra studenter arbetar i den kommersiella IT-sektorn, som projektledare eller konsulter inom avancerad produktutveckling eller tillämpad forskning, där de deltar i utvecklingen av kommande produkter.

En del studenter startar egna företag för att utveckla idéer de fått under utbildningen. Programmet är också en mycket bra förberedelse för doktorandstudier.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Concurrency och parallellprogrammering

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P1325 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp datavetenskap, inklusive programmering, algoritmer, datastrukturer, datorarkitektur och operativsystem och 30 hp matematik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programstudievägledare Liselott Dominicus

studievagledare@it.uu.se

Institutionen för informationsteknologi

ITC, hus 1, 2, 4, Lägerhyddsvägen 2

Box 337, 751 05 Uppsala

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.