Data engineering - Masterprogram i dataanalys

Läsåret 2021/2022

Bild för Data engineering - Masterprogram i dataanalys 2021/2022
Anmälan

Som dataanalytiker (data scientist) kommer du att lära dig utvinna värdefulla insikter ur en av de viktigaste resurserna i dag - data. Använd de senaste metoderna inom data engineering för att förvandla stora mängder information till övergripande kunskap.

Dataanalys (data science) handlar om att förvandla stora mängder data till kunskap. Detta har enormt många användningsområden, från att bidra till att lösa vår tids stora samhällsproblem till att hjälpa företag av alla storlekar och inom alla områden att ringa in målgrupper och optimera sina produkter och intäkter.

Företag som Netflix, Amazon och Spotify samlar in användardata för att generera förutsägelser och rekommendationer för deras användare. För att analysera data som produceras av storskaliga vetenskapliga experiment som Human Genome-projektet, astronomiska diagram och partikelacceleratorer, behövs avancerade maskininlärningsalgoritmer och data engineering-plattformar. Myndigheter och kommuner strävar efter att samla in och integrera data från flera olika typer av sensorer (som luftkvalitet, ljud och vattenkvalitet). I alla dessa exempel behövs en särskild yrkesroll för att förvandla information till insikt: dataanalytiker.

Om programmet

Masterprogrammet i dataanalys med inriktning data engineering kommer att ge dig kunskap, verktyg och färdigheter för att kunna arbeta inom en rad olika spännande tjänster som involverar analys av stora mängder data. Du får generella kunskaper och färdigheter som behövs hos en dataanalytiker, liksom avancerade kunskaper i datautvinning och data engineering.

Du kommer till exempel att lära dig hur du behandlar data för distribuerade och högpresterande datorsystem. Utöver att lära dig att utvinna kunskap från stora mängder information kommer du dessutom få goda färdigheter inom både de matematiska grunderna till dataanalys och dess beräkningsaspekter.

Som en del av utbildningen får du också fördjupa dig i de etiska och juridiska aspekterna av dataanalys. Detta är viktigt inte minst eftersom många av de samhällsproblem som vi står inför, oavsett om det gäller social välfärd, klimat, hälsa eller demokrati, kräver användning av datadrivna metoder och AI.

Arbetsmarknadsprognoserna för dataanalytiker är goda, och yrket har länge haft en stark tillväxt. Dataanalys är en av de mest eftertraktade kompetenserna både i Sverige och internationellt, och grundforskning som bedrivs på universitet har stora behov av att kunna använda de data som genereras av anläggningar som SciLifeLab och MAX IV-laboratoriet. Därmed kommer du att mötas av en stark arbetsmarknad efter examen.

Uppsala universitet har en spännande och vital forskningsmiljö inom dataanalys, med ett stort antal forskare från flera olika institutioner, och programmet kommer att förbereda dig för aktivt deltagande i forskningsprojekt, antingen som doktorand eller inom industri. Under programmets andra år kommer du att få möjlighet att samarbeta med internationellt kända forskargrupper inom dataanalys och med studenter och experter från andra ämnen i en projektkurs i tillämpad dataanalys.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med dataanalys som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet består av fyra huvuddelar. I början av utbildningen kan du och dina medstudenter ha olika studiebakgrund, och därför kan du välja kurser för att komplettera dina kunskaper inom datavetenskap och matematik. Du kan också välja att läsa grundläggande datavetenskapskurser, till exempel om dataetik och lag, statistisk maskininlärning, teoretiska grunder för datavetenskap och data engineering.

Från slutet av det första året väljer du kurser inom inriktningen data engineering, som täcker ämnen som data mining, distribuerade beräkningar och datasäkerhet. Programmet inkluderar också praktiska moment: en projektkurs som görs på ett forskningslaboratorium eller i samarbete med studenter från andra program, samt en masteruppsats på ett företag eller forskningslaboratorium.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen

Om undervisningen

Studenter förväntas delta och aktivt bidra till undervisningstillfällena samtidigt som de tar ansvar för sitt eget lärande.

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska uppgifter, seminarier och projekt. Under en stor del av programmet studerar du på egen hand eller i en studiegrupp utanför klassrummet, och därför är det viktigt att du aktivt strukturerar dina egna studier.

Kurserna innehåller examinationsformer som skriftlig tentamen, muntlig tentamen, laborationer och projektarbete, fallstudier och skriftliga uppgifter

Programmet är nära kopplat till samtida forskning, och kursinnehållet följer den aktuella utvecklingen inom dataanalys.

All undervisning ges på engelska.

Karriär

Dataanalytiker som yrke har länge haft en stark tillväxt, men på grund av den ständigt ökande nivån av automatisering och digitalisering förutspås ännu större efterfrågan inom området. Under 2017 publicerade LinkedIn en rapport om nya karriärmöjligheter i USA som fann att de två yrken som åtnjuter den största ökningen i efterfrågan var maskininlärningsingenjör och dataanalytiker. Enligt IBM kommer antalet tjänster inom dataanalys att öka med 39 procent 2020.

Du kan också välja att stanna kvar i akademin och doktorera inom dataanalys. Som tidigare nämnts är fakulteten värd för flera forskargrupper och doktorandtjänster utlyses med jämna mellanrum.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ned det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se.

Data engineering

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1331 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 80 hp datavetenskap och matematik, varav minst 15 hp datavetenskap inklusive 5 hp grundläggande programmering, och minst 25 hp matematik inklusive linjär algebra och envariabelanalys. Därutöver 5 hp statistik och sannolikhetslära.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Se vilken forskning som bedrivs vid institutionen för informationsteknologi.

Kontakt

Programstudievägledare Liselott Dominicus

studievagledare@it.uu.se

Institutionen för informationsteknologi

ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2

Box 337, 751 05 UPPSALA

info@it.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02