Datavetenskap - Masterprogram i datavetenskap 2020/2021

Bild för Datavetenskap - Masterprogram i datavetenskap 2020/2021
Anmälan

Masterprogrammet i datavetenskap ger dig en möjlighet att anpassa och spetsa din utbildning efter dina egna intressen inom datavetenskap. Kurserna undervisas av internationellt kända forskare. På så sätt blir din utbildning en del av forsknings- och utvecklingsfronten. Med ett fokus på kreativitet och problemlösning förbereder masterprogrammet i datavetenskap dig för en internationell karriär inom såväl avancerade industritillämpningar som forskning.

Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet, där du läser master-programmet i datavetenskap, är världsledande i forskning inom dataområdet. Det innebär att undervisningen på kurserna ges av ledande forskare som alltid är uppdaterade med de senaste insikterna.

Undervisningen sker i en både vetenskapligt och socialt stimulerande internationell miljö där du skapar ett världsomspännande kontaktnät av lärare, forskare och studiekamrater från hela världen.

Om programmet

Syftet med den datavetenskapliga inriktningen är att ge en individualiserad utbildning i världsklass. Du erbjuds ett brett utbud av kurser i datavetenskap där du själv väljer dina kurser, så att din utbildning formas av dina intressen tillsammans med institutionens forskningsfält. Valet sker i dialog med studievägledare och lärare, för att säkerställa att du väljer de kurser som passar dina förutsättningar och intressen. Du kan också alltid ställa frågor och diskutera med dina lärare. De flesta kurser kombinerar teori med praktiska övningar.

Under utbildningen kommer du att

 • kunna anpassa och skräddarsy din utbildning till dina egna intressen
 • delta i undervisning utförd av internationellt banbrytande forskare
 • nyttja ett fokus på kreativitet och problemlösning som förbereder dig för en avancerad internationell karriär.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med datavetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Under de första två terminerna kan du välja kurser, efter dina egna önskemål, för att bredda och fördjupa dina kunskaper från den tidigare utbildningen. Du kan välja bland annat följande områden:

 • programmeringsspråk
 • programvaruutveckling
 • parallellprogrammering
 • datakommunikation
 • databaser
 • informationsutvinning
 • algoritmer
 • realtidssystem
 • datorarkitektur
 • artificiell intelligens
 • människa-datorinteraktion
Under den tredje terminen utvecklar du din specialisering, genom att arbeta i större forskningsnära utvecklingsprojekt, ofta tillsammans med näringslivet. Du kan också välja att läsa fördjupande kurser.

Den sista terminen består av ett examensarbete som du kan göra inom näringslivet eller vid ett universitet, även utomlands. Det är vanligt att examensarbetet blir en inkörsport till arbetsmarknaden, både inom industri eller genom doktorandstudier.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom inriktningen

Om undervisningen

Masterprogrammet i datavetenskap erbjuder varje student en individuell studieplan vilket medför utmärkta möjligheter till lärande. Dock kräver det att du är villig att arbeta hårt och kan ta ansvar för din utbildning och ditt lärande.

Undervisningen sker på olika sätt på skilda kurser, eftersom undervisningen anpassas till ämnet karaktär. Vanligt är föreläsningar, 2 x 45 minuter långa, med presentationer av nytt material. Praktiska övningar, räkneövningar eller datorlaborationer tar kanske upp merparten av den schemalagda tiden. Under dessa arbetar man nästan alltid i små grupper och kan diskutera både med studiekamrater och lärare. De flesta kurser innehåller dessutom någon form av projekt, där du som student själv löser problem med de verktyg som du har fått från kursen, eller tillämpar dina nya kunskaper. Dessa projekt redovisas ofta såväl muntligt som skriftligt.

Examinationen varierar också mellan kurserna. Naturligtvis kommer du att skriva många tentor under utbildningen, men hemtentor, betygsatta projekt, större redovisningar etc. är också vanligt förekommande examinationsformer.

Programmet ges på engelska.

Karriär

Masterstudenter i datavetenskap är attraktiva på en högt kvalificerad internationell arbetsmarknad. Efterfrågan på kompetens inom det datavetenskapliga området är stor och kommer att växa, på grund av datoriseringen i samhället. Det är enkelt att finna intressanta arbeten; många studenter får attraktiva jobberbjudande redan under sin studietid. Det kan vara klokt att använda sitt examensarbete som ett sätt att känna på arbetsmarknaden och en specifik arbetsgivare, för att på så sätt bättre lär sig vad man själv vill göra.

Masterutbildningen i datavetenskap ger dig möjligheter att arbeta inom en mängd olika områden. Arbetstillfällen finns inom alla olika områden och branscher eftersom vi alla är beroende av datorer på olika sätt. De flesta utexaminerade studenter väljer dock att arbeta med utveckling och forskning in dataområdet, antingen på stora företag eller i små startups. Tack vare utbildningens goda kvalité, och forskningsnära innehåll har du stora möjligheter att bestämma över din egen framtid och hela tiden ligga i frontlinjen av utvecklingen.

Ämnets internationella karaktär gör att du träffar anställda med en bakgrund i programmet i alla världsdelar.

De flesta av våra studenter arbetar i den kommersiella IT-sektorn, som projektledare eller konsulter inom avancerad produktutveckling eller tillämpad forskning. De deltar där i utvecklingen av kommande produkter.

En del studenter startar även egna företag för att utveckla idéer de fått under utbildningen. Programmet är också en bra förberedelse för doktorandstudier.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Datavetenskap

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P1310 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp datavetenskap, inklusive programmering, algoritmer, datastrukturer, datorarkitektur och operativsystem och 30 hp matematik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programstudievägledare Liselott Dominicus

studievagledare@it.uu.se

Institutionen för informationsteknologi

ITC, hus 1, 2, 4, Lägerhyddsvägen 2

Box 337, 751 05 Uppsala

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.