Etnologi - Masterprogram i humaniora

Läsåret 2022/2023

Bild för Etnologi - Masterprogram i humaniora 2022/2023
Anmälan

Masterprogrammet i humaniora, inriktning etnologi, ger en ämnesfördjupning i ett antal kulturteoretiska frågor och perspektiv. Etnologi är en vetenskap som studerar människan som kulturvarelse genom historiska, arkivbaserade och etnografiska metoder. Vi studerar hur grupptillhörighet skapas, hur normer innesluter och utesluter, och hur man kan förstå samtidsfenomen som migration, klimatfrågor och nationalism. Genom dessa frågor vill etnologer hitta lösningar och motverka orättvisor.

Om programmet

Genom att utbilda dig inom masterprogrammet i humaniora med inriktning mot etnologi skaffar du dig en kulturvetenskaplig kompetens och förmåga att dokumentera etnografiskt, det vill säga kartlägga och närstudera människors livsmönster och levnadsförhållanden. I kunskaperna ingår också att förstå och analysera ditt insamlade material för att kunna göra relevanta bedömningar och föreslå verksamma åtgärder.

En återkommande erfarenhet bland etnologiutbildade inom arbetslivet är att den verklighet som uppenbarar sig vid närstudier på fältet är en helt annan än vad förenklade bilder och förgivettaganden anger. Det är en särskild kompetens, ett unikt id, som de menar att de är ensamma om att besitta på sina arbetsplatser. Det egna examensarbetet blir också som ett arbetsprov när det inriktas på ens eget intresseområde och planer på en framtida yrkeskarriär, eller som underlag till en doktorandutbildning.

Masterprogrammet i humaniora med mot inriktning etnologi löper över två år, men du kan även välja att läsa ett ettårigt program för en magisterexamen. Den ettåriga utbildningen ger fördjupad kunskap inom etnologisk metod och teori samt möjligheten att utföra ett fältarbete. Möjlighet att göra kortare praktik finns också. Den tvååriga utbildningen breddar och fördjupar din kompetens genom att erbjuda möjligheter att skriva ett mer omfattande examensarbete och läsa ytterligare kurser i etnologi eller andra relevanta ämnen samt genom att göra praktik.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med etnologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet består av en masteruppsats om 45 högskolepoäng (hp) (30 hp för inriktningen mot Egyptologi). För magisterexamen är uppsatsen 30 hp. Därtill består programmet av obligatoriska eller valbara kurser inom ditt huvudområde, samt ett antal valbara kurser på avancerad nivå. De valbara kurserna väljs inför varje termin och ur ett brett urval kurser från historisk-filosofiska fakultetens ämnen. En lista med valbara kurser publiceras på historisk-filosofiska fakultetens hemsida inför varje termin.

Kurser inom programmet

Obligatoriska kurser:

Introduktionskurs för masterstudenter i kulturantropologi och etnologi, 7,5 hp

Etnografi, 7,5 hp

Etnologisk vetenskapssyn, 7,5 hp

Metod och text i aktuell etnologisk forskning, 7,5 hp

De två första kurserna samläses med det internationella masterprogrammet i kulturantropologi och ges till övervägande del på engelska. Det två andra kurserna läses med fördel under första året. Övriga kurser är valbara.

Om undervisningen

Institutionens samtliga kurser på avancerad nivå ges på halvfart. Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, även om föreläsningar kan förekomma.

Karriär

En examen i etnologi på avancerad nivå är meriterande för arbete inom kultursektorn, musei- och arkivvärlden, journalistik samt inom myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor. Den ger även behörighet till forskarutbildningen inom etnologi.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Etnologi

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5052 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp etnologi eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

018-471 28 97

Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Kulturantropologi och etnologi: Charlotta Widmark

charlotta.widmark@antro.uu.se

018-471 70 33

Kulturvård: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 83 87

Egyptologi: Andreas Dorn

andreas.dorn@egyptologi.uu.se

018-471 28 97

Estetik: Nicholas Wiltsher

nicholas.wiltsher@filosofi.uu.se

018-471 73 53

Genusvetenskap: Jenny Björklund

jenny.bjorklund@gender.uu.se

018-471 57 96

Idé- och lärdomshistoria: Orsi Husz

info@idehist.uu.se

018-471 57 53

Konstvetenskap: Emilie Karlsmo

info@konstvet.uu.se

Litteraturvetenskap, retorik

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Historisk-filosofiska fakulteten

Dag Hammarskjölds väg 7

Box 256, 751 05 UPPSALA

histfil@histfilfak.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02