Filosofi - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Läsåret 2022/2023

Bild för Filosofi - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2022/2023
Anmälan

Du som väljer att bli ämneslärare i filosofi gör det eftersom du tycker att filosofi är intressant, spännande och viktigt, och du vill sprida ditt intresse och din fascination för ämnet till andra. Vid ämneslärarprogrammet i Uppsala får du din utbildning tillsammans med andra filosofistudenter, vilket ger dig möjlighet att diskutera och förstå filosofiska begrepp, idéer och resonemang på hög akademisk nivå.

Om programmet

Filosofi spänner över ett brett fält och handlar om allt från frågor om hur man bör leva sitt liv, till frågor om vad kunskap och vetenskap egentligen är. Under utbildningen kommer du att studera filosofi tillsammans med andra studenter som läser ämnet som en större eller mindre del av sin egen utbildning. På ämneslärarutbildningen studerar du även hur man lär ut filosofi på ett både intresseväckande och pedagogiskt sätt.

Som blivande lärare i filosofi läser du kurser i alla centrala områden inom filosofi. De innefattar bland annat existensfilosofi, vetenskapsfilosofi och filosofins historia. I ämnet ingår även etik och estetik och senare under utbildningen fördjupar du dig i de delar av filosofin som intresserar dig mest.

Som lärarstudent i filosofi får du förutom ämneskunskapen:

  • studera vid en av Sveriges starkaste miljöer för forskning inom filosofi
  • lära dig om filosofins ämnesdidaktik och hur du använder det när du planerar lektioner och undervisning
  • träna på att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör praktik på en skola.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Examen avläggs på avancerad nivå. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Axel Johansson
Kommer från: Uppsala

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag valde ämneslärarutbildningen för att jag anser att det är extremt viktigt med bra lärare i skolorna eftersom eleverna lär sig mycket mer då. Inriktningen ämneslärare valde jag för att jag ville arbeta med lite äldre elever och också för att lämna valet öppet mellan högstadiet och gymnasiet. Jag valde också Uppsala universitet eftersom studentlivet är så pass bra här. Det är verkligen som helt ny och annan del av Uppsala, även för mig som bott i Uppsala hela livet.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Hittills är jag väldigt nöjd med utbildningen. Jag har pluggat engelska och naturkunskap och själv tycker jag att båda ämnesinstitutionerna har varit bra.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Roligast är såklart praktik-perioderna när man får komma ut i skolorna och testa på att lära ut. Men det var även väldigt roligt att få åka till Lysekil på västkusten i en vecka på fältkurs i biologi. Mest intressant är pedagogikkurserna, bland annat ledarskapskursen och specialpedagogiken.

Hur var första tiden?
– Första terminen var bland det roligaste i mitt liv. Om du vill träffa nya människor på lärarprogrammet så måste du vara med på Lärarinsparken. Det är extremt roligt och man lär snabbt känna massvis med olika fina människor som pluggar till lärare. Det är väldigt lätt att lära känna folk eftersom alla är i samma sits, man vill lära känna nya människor. Det är mitt hetaste tips för er nya studenter!

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Ämneslärare blir indelade i klasser beroende på vilket ämne man väljer. I engelskan var vi runt 35 studenter uppdelade på två klasser. Vi umgicks rätt mycket med vår klass men man klamrar sig ofta fast vid några stycken som man umgås mest med. På naturkunskapen läste jag först Biologi A i en klass med åtta andra studenter, så vi blev snabbt rätt tajta. Jag är på min åttonde termin nu och umgås fortfarande med folk från båda mina klasser och med folk från Lärarinsparken från första terminen.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa är studentlivet och nationslivet. Försök verkligen ta vara på och testa på allt som intresserar dig. Engagera dig i studentföreningar, jobba på nation, träna med studentgrupper, gå på nation och så vidare. Det låter klyschigt, men utnyttja tiden som student.

Vad har varit mest utmanande?
– Jag pluggade en ämnestermin i kemi som ingår i naturkunskapen som var väldigt svår. Det gäller generellt med plugg att hitta en studieteknik som passar en själv. För mig var det att gå på allt schemalagt och plugga hårt med klasskompisar. Oftast är det enklare att plugga tillsammans om man stöter på något svårt.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål med utbildningen är att bli en så duktig och mångsidig lärare som möjligt. Det finns inget mer tillfredsställande i yrket än när man förklarar något till en elev och ser ”Aha”-blicken i deras ansikten.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Campus1477.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg.

Vad gör du om fem år?
– Jobbar förhoppningsvis på en bra skola i Uppsala med många trevliga kollegor.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Ämneslärarprogrammet omfattar följande områden:

  • en utbildningsvetenskaplig kärna som innehåller kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket
  • ämnesstudier i dina två undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.

Du startar programmet med studier i ditt första ämne (ingångsämnet). Ditt andra ämne väljer du senare i utbildningen. Du kan forma din examen genom att välja mellan flera olika ämneskombinationer inom matematik, språk, samhällsvetenskap eller humaniora.

I dina ämnesstudier ingår också ämnesdidaktik. Den handlar om förutsättningar för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och behandlar generella kunskapsområden för läraryrket, som till exempel barn- och ungas identitetsutveckling, skolans plats i samhället, mångfaldsfrågor och frågor om etik och demokrati. I den verksamhetsförlagda utbildningen som omfattar 30 högskolepoäng får du pröva och utveckla dina färdigheter som lärare. Utbildningen läger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.

Den första terminens studier i filosofi inleds med en kurs i kritiskt tänkande som bland annat tar upp vad bra argumentation är och hur man kritiskt utvärderar argument. I kursen i etik möter du på de första ämnesdidaktiska inslagen. Du kommer också läsa kurser i estetik och i politisk filosofi.

Den andra terminen inleds med en specialkurs i filosofins ämnesdidaktik som fokuserar på hur filosofi lärs ut. Du läser också en längre kurs i filosofins historia, samt kurser i språkfilosofi och vetenskapsfilosofi. Kursen i vetenskapsfilosofi har även den ett rent ämnesdidaktiskt inslag.

Tredje terminens studier i filosofi innehåller en kurs i existensfilosofi och en valbar kurs där du kan välja vad du ska fördjupa dig i. Kursen i existensfilosofi innehåller ämnesdidaktiska seminarier. Under terminen skriver du också ett självständigt arbete i filosofi.

Om du läser en fjärde termin inom ämnet filosofi ingår ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning och två valbara fördjupningskurser på avancerad nivå.

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas i programmet ger inte samtliga kurser varje termin. ​Se nedan exempel på studiegång.

Ämneskombinationer

Ämneslärarprogrammet omfattar studier i två ämnen, ett huvudämne som läses upp till 120 hp och ett andra ämne som läses upp till 90 hp. Om svenska eller samhällskunskap ingår krävs alltid 120 hp (=huvudämne).

Följande ämnen kan kombineras med ämnet filosofi. (Eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne.)

Engelska

Geografi - Ma 2a/2b/2c

Historia - Hi 1b/1a1+1a2

Matematik - Ma 4/Ma D

Religionskunskap - Hi 1b/1a1+1a2

Samhällskunskap - Ma 2a/2b/2c, Sh 2

Svenska

Svenska som andraspråk

Kurser inom programmet

Exempel på studiegång med filosofi som huvudämne (120 hp):

Termin 1

Filosofi grundkurser 30 hp

Termin 2

Filosofi fortsättningskurser 30 hp

Termin 3

Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp

Ledarskap, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 4

Filosofi fördjupningskurser 30 hp

Termin 5

Ämne 2, grundkurs/er 30 hp

Termin 6

Ämne 2, fortsättningskurs/er 30 hp

Termin 7

Specialpedagogik, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp

Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 8

Ämne 2 fördjupningskurser inklusive ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning

Termin 9

Bedömning och betygssättning, 7,5 hp

Utvecklings- och utvärderingsarbete, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (filosofi), 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (ämne 2), 7,5 hp

Termin 10

Filosofi fördjupningskurser på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning

Om undervisningen

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av arbetslagsarbeten. Programmet ges i Uppsala.

Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de lärargemensamma kurserna läser du på campus Blåsenhus.

På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av lärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till lärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning, till exempel Butler University i USA, Tsuru University i Japan och University College of Teacher Education i Österrike.

Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Karriär

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig redskap som behövs som ledare och lärare. Som lärare har du ett av världens viktigaste jobb och behovet av välutbildade lärare finns ständigt.

Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands. En lärarexamen ger dig även möjlighet att söka dig till områden både inom och utanför skolan. Möjliga karriärvägar som lärare är att söka en tjänst som förstelärare eller att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också gå vidare till att utbilda dig till rektor.

Studierna på ämneslärarprogrammet kan inom vissa ämnen utöver ämneslärarexamen också leda till en generell examen på grundnivå, en kandidatexamen. Ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå, kan ge dig behörighet till forskarutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

När du söker till ämneslärarprogrammet väljer du det första av dina två undervisningsämnen. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Observera att behörighetskravet till andra ämnet kan vara ett annat än till ditt första ämne. Vilka ämneskombinationer du kan läsa vid Uppsala universitet samt eventuella behörighetskrav utöver de till ditt första ämne hittar du under fliken Upplägg.

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utdraget ska visas upp inför din VFU.

Filosofi

330 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P4072 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Programstart och registrering

När du blivit antagen till ingångsämnet filosofi inom Ämneslärarprogrammet måste du registrera dig för att påbörja dina studier. Du kan registrera dig på första terminens kurser när du har aktiverat ditt studentkonto. På www.uu.se/student finns information om hur och när du senast måste registrera dig för att behålla din plats på programmet. När du antas till ingångsämnet filosofi startar du dina studier vid Filosofiska institutionen.

Första terminens kurser på utbildningen är:

  • Kritiskt tänkande 7,5 hp
  • Etik för ämneslärare 7,5 hp
  • Kultur, kritik och estetik 7,5 hp
  • Politisk filosofi 7,5 hp

Har du frågor om din registrering kontakta kursansvarig institution.

Om du har ångrat dig eller fått förhinder att påbörja programmet är det viktigt att du lämnar återbud på www.antagning.se så att en annan student kan få besked snabbare om en återbudsplats. Om du har ångrat dig och redan har hunnit registrera dig på första kurserna behöver du också meddela ett avbrott på programmet.

Senast uppdaterad: 2021-03-02