Flerspråkighet och svenska som andraspråk - Masterprogram i svenska

Läsåret 2023/2024

Bild för Flerspråkighet och svenska som andraspråk - Masterprogram i svenska 2023/2024
Anmälan

Funderar du på en yrkesroll där frågor om flerspråkighet och svenska som andraspråk aktualiseras? I så fall är Masterprogrammet i svenska, inriktning Flerspråkighet och svenska som andraspråk, något för dig. Här får du möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper om flerspråkighet och andraspråksinlärning hos individer och i samhället. Programmet ger dig stor möjlighet att specialisera dig inom dina intresseområden. Du får med dig de redskap som du behöver både för mer avancerade studier och för praktiskt arbete med språk.

Om programmet

Masterprogram i svenska med inriktning mot flerspråkighet och svenska som andraspråk ger dig breda och djupa kunskaper om sociolingvistiska, psykolingvistiska, språkpolitiska och utbildningsrelaterade perspektiv på flerspråkighet, andraspråksinlärning och svenska som andraspråk.

Programmet inleds med en gemensam termin då du får inblick i de aktuella forskningsfälten och centrala teorier och metoder. Du får reflektera över hur språkvetenskap kan användas i olika sammanhang, utveckla ditt eget skrivande och lära dig mer om det svenska språksamhället. Under programmets gång utvecklar du din förmåga att behandla språkliga fenomen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och att reflektera över flerspråkighetens roll i samhället. Genom egen profilering inom utbudet av valbara kurser kan du själv påverka vad dina studier ska innehåll, och vilka kunskaper och färdigheter du får. Alla studenter erbjuds också möjligheten att göra praktik, antingen fem eller tio veckor lång.

Inriktningen Flerspråkighet och svenska som andraspråk förbereder dig bland annat för arbete inom utbildning eller olika typer av statliga verksamheter där specialkunskaper om flerspråkighet efterfrågas, men programmet utgör också en utmärkt grund för vidare studier på forskarnivå.

Examen

Programinriktningen leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med svenska som andraspråk som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

​​Namn: Julia Viro
Från: Helsingfors

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
Jag har läst nordiska språk vid Helsingfors universitet med lite nordiska grannspråk och samiska som biämnen. Jag har alltid varit intresserad av olika språk och att kunna flera språk. Eftersom jag har finska som modersmål och har läst nordiska språk förut kändes inriktning flerspråkighet och svenska som andraspråk som ett naturligt val. Alla kurser som jag ändå hade valt som valfria kurser i inriktning svenska och nordiska språk var redan obligatoriska kurser i denna inriktning. Nu kommer min examen motsvara bättre det som jag har läst.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Den akademiska känslan! Studenter som är intresserade av lära sig om det som de studerar och lärare som är engagerade och passionerade av sitt ämne.

Vad är mest utmanande?
Det mest utmanande har varit att planera hur jag tillbringar min tid – men så brukar det alltid vara med mycket självstudier. Men nu har jag gjort en veckolista för varje kurs så att jag ser vad som måste göras och vilka deadlines jag har varje vecka.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Sök! Särskilt om du har något annat modersmål eller pratar flera språk (och det gör vi typ alla). Du kan lära dig någonting nytt om dig själv och det samhälle vi lever i.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Nationspubar! Billig öl med kompisar (och kanske lite billig mat) är det bästa jag vet.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Galet nog är det ärtsoppa på torsdag! Om man vill få det gratis får man ta på sig en högtidsdräkt.

Var finns den bästa studieplatsen?
Definitivt Karin Boye-biblioteks tysta läsrum! Ett tyst rum med mycket naturligt ljus gör det till den bästa studieplatsen. Utan att glömma masterrummet som är tillgängligt för alla masterstudenter i svenska.

Våren 2022.

Upplägg

Programmets första år består av en gemensam termin då du får kunskap om flerspråkighet och svenska som andraspråk, och om centrala teorier och metoder inom området. Du reflekterar också över hur språkvetenskap kan användas i olika sammanhang, utvecklar ditt eget skrivande och lär dig mer om det svenska språksamhället.

Den andra termen består av valbara kurser samt en magisteruppsats om 15 hp. Magisteruppsatsen är valbar för den som fortsätter på programmets andra år, men obligatorisk om man vill ta ut en magisterexamen om 60 hp efter det första året.

Fortsätter du under programmets andra år arbetar du med en masteruppsats om 30 hp parallellt med valbara kurser och, om du så önskar, praktik om antingen fem eller 10 veckor.

Kurser inom programmet

Termin 1

Flerspråkighetsforskning 7,5 hp

Vetenskapligt skrivande på svenska 7,5 hp

Teori och metod för språkvetare 7,5 hp

Valbar kurs inom inriktningen 7,5 hp

Termin 2

Två valbara kurser om 7,5 hp samt Magisteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk 15 hp

eller

Fyra valbara kurser om 7,5 hp

Termin 3

En valbar kurs 7,5 hp, Praktik 7,5 hp samt Masteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk, del 1 15 hp (av totalt 30 hp)

eller

Två valbara kurser om 7,5 hp samt Masteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk, del 1 15 hp (av totalt 30 hp)

Termin 4

Två valbara kurser om 7,5 hp samt Masteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk, del 2, 15 hp (av totalt 30 hp)

eller

Praktik, 15 hp samt Masteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk, del 2, 15 hp (av totalt 30 hp)

Utöver de ovan namngivna kurserna finns vid institutionen för nordiska språk ett stort antal valbara kurser om 7,5 hp på avancerad nivå som ges enligt ett rullande schema som omfattar fyra terminer. Valbara kurser av särskild relevans för inriktningen mot Flerspråkighet och svenska som andraspråk är till exempel:

  • Flerspråkighet och utbildning
  • Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv
  • Psykolingvistisk forskning om flerspråkighet
  • Sociolingvistiska forskningsfält
  • Språkpolitik

Inom vissa ramar kan kurser inom andra ämnen väljas.

Om undervisningen

Undervisningen anpassas efter innehållet i delkurserna och ges i form av föreläsningar och övningar. Obligatoriska moment kan förekomma och vissa kurser kan läsas självständigt som läskurser. Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska och svenska. Texter på danska och norska kan förekomma. Studenternas uppsatser presenteras och diskuteras vid särskilda seminarier. Inom utbildningen ryms också praktik och studiebesök. Programmet ges i Uppsala.

Studera utomlands

Det finns möjlighet att förlägga delar av utbildningen till ett universitet utomlands, inom ramen för de avtal som finns vid universitetet. Det finns avtal med nordiska universitet som har undervisning och forskning i sina respektive språk ur ett andraspråksperspektiv, liksom avtal med några universitet i Europa som har undervisning och forskning i flerspråkighet.

Karriär

Masterprogrammet i svenska, inriktningen flerspråkighet och svenska som andraspråk, utgör en utmärkt grund för vidare studier på forskarnivå, till exempel i ämnena nordiska språk, tvåspråkighet, språkdidaktik eller svenska som andraspråk. Du är även förberedd till att verka inom andra verksamheter som kräver avancerade kunskaper om svenska språket, flerspråkighet och andraspråksinlärning, exempelvis inom utbildning eller olika typer av statliga verksamheter.

Studenter som har läst liknande utbildningar arbetar bland annat som förstelärare, lärare vid SFI, lärare inom svenska som andraspråk och specialpedagoger. Alumner inom ämnet finns även inom undervisningsrådet på Skolverket, som doktorander, eller universitetsadjunkter i svenska som andraspråk. Yrken som provkonstruktör av SFI- och Tisus-proven, projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk eller kommunikatör är även bland titlarna.

Via nätverket UU Languages Alumni kan du inspireras, utvecklas och stärka din profession genom kontakter mellan alumner, studenter och lärare/forskare vid fakulteten.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Flerspråkighet och svenska som andraspråk

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5650 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande med 60 hp svenska språket/nordiska språk, svenska som andraspråk eller motsvarande

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

018-471 1271

info@nordiska.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02